Регистър на декларации по чл.12 ЗПУКИ и чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПКИ

Регистри на разпоредителните сделки с имоти

Категория: Общинска администрация Създадена на Вторник, 14 Ноември 2017 15:11 Последно обновена на Петък, 24 Април 2020 15:11 Публикувана на Вторник, 14 Ноември 2017 15:11 Посещения: 10094