Регистри

Регистри на разпоредителните сделки с имоти

Категория: Общинска администрация Създадена на Вторник, 14 Ноември 2017 15:11 Последно обновена на Вторник, 02 Февруари 2021 14:22 Публикувана на Вторник, 14 Ноември 2017 15:11 Посещения: 11597