Административни услуги

Услуги на отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО)

Категория: Услуги на общинска администрация Създадена на Четвъртък, 09 Април 2020 18:08 Последно обновена на Петък, 01 Май 2020 11:16 Публикувана на Четвъртък, 09 Април 2020 18:08 Посещения: 5869
 
Номер на услуга Име на услуга Необходими документи Такса Срок
1987 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции Заявление по образец

Обикновена услуга 2 лв.
Бърза услуга 3 лв.
Експресна услуга 4 лв.

Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа

1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган  Заявление по образец

Безплатна услуга

7 дни

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес Заявление по образец

Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.

Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал Заявление по образец

70 лв.

7 дни

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние  Заявление по образец

Обикновена услуга 9,50 лв. 
Бърза услуга 10,50 лв. 
Експресна услуга 11,50 лв.

7 дни

2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване Заявление по образец

5 лв. + 2 лв. за всеки следващ подпис

24 часа

2016 Издаване на удостоверение за наследници Заявление по образец

Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.

Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина Заявление по образец

Безплатна услуга

7 дни

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти Заявление по образец

Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.

Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път Заявление по образец

Безплатна услуга

7 дни

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението Заявление по образец

Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.

Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа

2033 Възстановяване или промяна на име Заявление по образец

Безплатна услуга

7 дни

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път Заявление по образец

Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.

7 дни

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа
2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа
2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа 
2040  Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи Заявление по образец Безплатна услуга 7 дни
2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал Заявление по образец Безплатна услуга 7 дни
2053 Припознаване на дете Заявление по образец Безплатна услуга 3 месеца
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа 
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа 
2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа
2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа Заявление по образец  5 лв. 24 часа
2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа
2074 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа
2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа
2077 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина Заявление по образец Безплатна услуга 7 дни
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа
2094 Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите Заявление по образец 5,00 лв + 2,00 лв за всеки следващ подпис 24 часа
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
7 дни
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина Заявление по образец 7,50 лв. 7 дни
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа
2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа
2132 Промяна в актовете за гражданско състояние Заявление по образец 3 лв. 7 дни
2138 Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението Заявление по образец 3 лв. 7 дни
2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа
2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) Заявление по образец Обикновена услуга 2 лв. 
Бърза услуга 3 лв. 
Експресна услуга 4 лв.
Обикновена услуга 7 дни
Бърза услуга 3 дни
Експресна услуга 24 часа
Прикачания:
ФайлОписаниеАвторРазмер на файла:
Свали този файл (УСЛУГИ-ГРАО-2020.pdf)УСЛУГИ-ГРАО-2020.pdfУслуги на отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване\"admin472 КБ