Бюджет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Актуализация бюджет 2022 г Написана от Admin 97
Отчет по бюджета към 30.06.2022г. Написана от Admin 91
Касово изпълнение на бюджета,сметките за с-ва от ЕС и отчет дълг 2021 г. Написана от Admin 107
Покана за населението - обсъждане на Отчет бюджет 2021г. Написана от Admin 118
Бюджет на Община Калояново за 2022 г. Написана от Admin 252
Проект на Бюджет 2022 и тригодишна бюджетна прогноза Написана от Admin 277
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Калояново за 2022 г. Написана от Admin 305
План-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на община Калояново през 2022 година Написана от Admin 270
Докладна записка относно касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Калояново към 30.06.2021 г. Написана от Admin 346
Акуализация по бюджета за 2021 г. Написана от Admin 414