Бюджет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Докладна записка относно касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Калояново към 30.06.2021 г. Написана от Admin 60
Акуализация по бюджета за 2021 г. Написана от Admin 90
Касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на община Калояново към 31.12.2020 г. Написана от Admin 141
Бюджет 2021 г. на Община Калояново Написана от Admin 280
Покана за публично обсъждане на Бюджет 2021г. Написана от Admin 288
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 385
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г Написана от Admin 446
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. Написана от Admin 395
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 556
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета за 2019г. Написана от Admin 558