Бюджет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Бюджет на Община Калояново за 2022 г. Написана от Admin 121
Проект на Бюджет 2022 и тригодишна бюджетна прогноза Написана от Admin 207
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Калояново за 2022 г. Написана от Admin 238
План-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на община Калояново през 2022 година Написана от Admin 198
Докладна записка относно касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Калояново към 30.06.2021 г. Написана от Admin 277
Акуализация по бюджета за 2021 г. Написана от Admin 345
Касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на община Калояново към 31.12.2020 г. Написана от Admin 367
Бюджет 2021 г. на Община Калояново Написана от Admin 553
Покана за публично обсъждане на Бюджет 2021г. Написана от Admin 570
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 585