Бюджет

Публично обсъждане на проекта по бюджета на община Калояново за 2017 г

Категория: Бюджет Създадена на Четвъртък, 17 Ноември 2016 22:21 Последно обновена на Четвъртък, 17 Ноември 2016 22:21 Публикувана на Четвъртък, 17 Ноември 2016 22:21 Посещения: 3320

П О К А Н А  

      На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.29,ал.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Калояново, Кметът на Община Калояново кани населението на община Калояново на Публично обсъждане на проекта по бюджета на община Калояново за 2017 г., което ще се проведе на 25. ХІ.2016 г. /петък/ от 17,00 часа в залата на киносалона на читалище Калояново.Предложения и становища по проекта за бюджета, гражданите могат да отправят писменно в деловодството на Община Калояново до 30. ХІІ.2016 г.

      С Решение на ОбС № 88, прието с Протокол № 12/25.08.2016 г., относно приемане на проекто-бюджета за 2017 г. и актуализираната бюджетна прогноза на община Калояново за периода 2018 - 2019 година в частта за местните дейности е публикувано в сайта на Община Калояново в раздел „ Общински съвет“, „Решения от ОбС 2015-2019 г.“