Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 403
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 912
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 816
Архив Написана от Admin 840
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 1682
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 1499
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 1953
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2095
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 3551
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 2712