Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
План за интегрирано развитие на община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 72
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 71
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 68
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 79
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 124
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 105
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 496
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 716
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 720
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 680
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 688
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 1472
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1568
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1428
Архив Написана от Admin 1499
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2393
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2194
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2700
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 321
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2776
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4299
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3352