Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Отчет Общинска собственост 2022 год. Написана от Admin 462
Годишен отчет 2022г. Мандатна програма-Кмет Написана от Admin 449
Годишна програма Общ.собственост -2023 г. Написана от Admin 487
План за интегрирано развитие на Община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 977
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 950
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 1012
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 994
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 1046
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 1077
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 1349
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1596
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 1651
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1528
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 1508
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 2450
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 2375
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 2335
Архив Написана от Admin 2389
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 3258
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2977
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 3559
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 1164
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 3620
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 5236
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 4220