Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Разрешение за проучване на строителни материали Написана от Admin 51
Уведомление за инвестиционно предложение Написана от Admin 59
Инвестиционно предложение Написана от Admin 210
Инвестиционно намерение за “Изграждане на автосалон“ в ПИ с № 24582.14.1, с. Дълго поле , община Калояново Написана от Admin 146
Фотоволтаична-електроцентрала-с-мощност-2.0-МWp Написана от Admin 149
ИН за „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2.0 m Wp с местонахождение новообразуван ПИ с идентификатор 32038.4.206 урегулиран за УПИ 4. 206 за производствена и складова дейност“ Написана от Admin 182
„Увеличаване капацитета на съществуващ животновъден обект – ФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 110 БРОЯ БИВОЛИ“ в поземлен имот с идентификатор 63567.88.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ръжево Конаре, Стопански двор № 1, община Калояново, обла Написана от Admin 154
Съобщение относно инвестиционно намерение Написана от Admin 257
Инвестиционно намерение на "Индустриален парк Калояново" ЕООД за изграждане на Фотоволтаична електроцентрала , електрическа подстанция и складове в с. Дълго поле, м. Герена. Написана от Admin 165
Уведомление относно инвестиционно предложение Написана от Admin 217