Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Относно изграждане на животновъден обект Написана от Admin 100
Относно изграждане на развлекателен комплекс Написана от Admin 139
Относно инвестиционно намерение САВИ-М-АУТО Написана от Admin 213
Уведомление за ИН Навес. Написана от Admin 365
Уведомление за ИН А1 Написана от Admin 347
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 456
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 501
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 475
Автомивка в кв. 58 по КРП на с. Житница, област Пловдив. Написана от Admin 507
"Галванотексрема" - публичен достъп Написана от Admin 542