Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Относно изграждане на развлекателен комплекс Написана от Admin 15
Относно инвестиционно намерение САВИ-М-АУТО Написана от Admin 145
Уведомление за ИН Навес. Написана от Admin 295
Уведомление за ИН А1 Написана от Admin 278
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 378
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 422
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 401
Автомивка в кв. 58 по КРП на с. Житница, област Пловдив. Написана от Admin 431
"Галванотексрема" - публичен достъп Написана от Admin 462
„Монтиране на резервоар за дизелово гориво с колонка, в имот № 000556” в землището на с.Черноземен Написана от Admin 456