Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Относно инвестиционно намерение САВИ-М-АУТО Написана от Admin 25
Уведомление за ИН Навес. Написана от Admin 191
Уведомление за ИН А1 Написана от Admin 185
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 276
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 334
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 313
Автомивка в кв. 58 по КРП на с. Житница, област Пловдив. Написана от Admin 326
"Галванотексрема" - публичен достъп Написана от Admin 357
„Монтиране на резервоар за дизелово гориво с колонка, в имот № 000556” в землището на с.Черноземен Написана от Admin 369
Цех за производство на детайли от цветни метали в село Р. Конаре Написана от Admin 343