Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Изграждане на обект: „Ферма за туризъм и магазин за търговска дейност на продукти добити от лавандуловото поле и ФЕЦ върху покрива на сградата. Написана от Admin 120
Закупуване и инсталиране на технологично оборудване в УПИ 000816( ПИ с идентификатор 63567.88.816) масив 000 по КВС на с. Ръжево конаре в м. "Ванови могили" Написана от Admin 68
Обществен достъп "Ферма за угояване на 50 броя телета и хале за селскостопанска техника и инвентар” в ПИ с идентификатор "81133.91.295, по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Черноземен Написана от Admin 107
Ферма за угояване на 50 броя телета и хале за селскостопанска техника и инвентар Написана от Admin 146
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД Изпратихте Написана от Admin 225
Присъединяване на обект на производител на електроенергия към електроенергийната система (ЕСС) на страната Написана от Admin 281
Инвестиционно намерение за “Модернизация на земеделското стопанство“ с. Ръжево Конаре , община Калояново Написана от Admin 218
Разрешение за проучване на строителни материали Написана от Admin 276
Уведомление за инвестиционно предложение Написана от Admin 339
Инвестиционно предложение Написана от Admin 427