Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителните отпадъци в обекти, разположени на територията на община Калояново Написана от Admin 38
Съобщение относно достъп до обществена информация Написана от Admin 322
Съобщение на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда Написана от Admin 339
Съобщение на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда Написана от Admin 300
Относно: Обществен достъп на ИН „Увеличаване капацитета на съществуващ животновъден обект – ферма за отглеждане на 110 броя биволи“ Написана от Admin 272
Относно постъпило уведомление на инвестиционно предложение Написана от Admin 278
Изграждане на обект за търговия на дребно - производство и търговия на млечни продукти в с. Житница. Написана от Admin 351
Относно инвестиционно предложение от "АГРОМАРКЕТ 2003" ЕООД Написана от Admin 303
Инвестиционно предложение „Птицевъден обект, производствени и обслужващи помещения в имот № 070059 в землището на с. Песнопой Написана от Admin 448
Относно ИП: Птицевъден обект, производствени и обслужващи помещения Написана от Admin 450