Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Уведомление относно инвестиционно намерение от "АСТА-ГРУП" ООД Написана от Admin 559
Относно изграждане на животновъден обект Написана от Admin 649
Относно изграждане на развлекателен комплекс Написана от Admin 688
Относно инвестиционно намерение САВИ-М-АУТО Написана от Admin 771
Уведомление за ИН Навес. Написана от Admin 917
Уведомление за ИН А1 Написана от Admin 891
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 1025
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 1052
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 1016
Автомивка в кв. 58 по КРП на с. Житница, област Пловдив. Написана от Admin 1051