Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 27
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 55
Автомивка в кв. 58 по КРП на с. Житница, област Пловдив. Написана от Admin 51
"Галванотексрема" - публичен достъп Написана от Admin 64
„Монтиране на резервоар за дизелово гориво с колонка, в имот № 000556” в землището на с.Черноземен Написана от Admin 71
Цех за производство на детайли от цветни метали в село Р. Конаре Написана от Admin 87
Пристройка към съществуващ обект мандра за складови, обслужващи помещения и офис Написана от Admin 73
Водовземане от подземни води от ТК в имот 000006 в село Черноземен Написана от Admin 61
Изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на бъдеща автомивка в УПИ XXIX, кв. 58 по плана на с. Житница Написана от Admin 64
Преустройство на част от 1 и 2 ри етаж на сграда "Районна поликлиника" в с. Калояново за център за спешна медицинска помощ Написана от Admin 60