Инвестиционни намерения

Относно осигурен обществен достъп до информация

Категория: Инвестиционни намерения Създадена на Сряда, 28 Февруари 2018 10:17 Последно обновена на Четвъртък, 01 Март 2018 14:27 Публикувана на Сряда, 28 Февруари 2018 10:17 Посещения: 1937

На основание чл.6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  община Калояново

СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

за инвестиционно предложение: Предприятие за преработка на етерично маслени култури в ПИ № 004190, стопански двор , м. Читаш дере, с. Иван Вазово, ЕКАТТЕ 32038, община Калояново, област Пловдив”

Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на общинска администрация Калояново пл. „Възраждане: №6