Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Относно изграждане на животновъден обект Написана от Admin 945
Относно изграждане на развлекателен комплекс Написана от Admin 998
Относно инвестиционно намерение САВИ-М-АУТО Написана от Admin 1080
Уведомление за ИН Навес. Написана от Admin 1197
Уведомление за ИН А1 Написана от Admin 1164
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 1309
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 1357
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 1295
Автомивка в кв. 58 по КРП на с. Житница, област Пловдив. Написана от Admin 1318
"Галванотексрема" - публичен достъп Написана от Admin 976