Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Уведомление относно инвестиционно намерение от "АСТА-ГРУП" ООД Написана от Admin 1088
Относно изграждане на животновъден обект Написана от Admin 1107
Относно изграждане на развлекателен комплекс Написана от Admin 1153
Относно инвестиционно намерение САВИ-М-АУТО Написана от Admin 1264
Уведомление за ИН Навес. Написана от Admin 1361
Уведомление за ИН А1 Написана от Admin 1311
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 1452
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 1527
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 1491
Автомивка в кв. 58 по КРП на с. Житница, област Пловдив. Написана от Admin 1478