Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Относно изграждане на развлекателен комплекс Написана от Admin 1606
Относно инвестиционно намерение САВИ-М-АУТО Написана от Admin 1711
Уведомление за ИН Навес. Написана от Admin 1850
Уведомление за ИН А1 Написана от Admin 1786
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 1918
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 1963
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 1925
Автомивка в кв. 58 по КРП на с. Житница, област Пловдив. Написана от Admin 1938
"Галванотексрема" - публичен достъп Написана от Admin 1547
„Монтиране на резервоар за дизелово гориво с колонка, в имот № 000556” в землището на с.Черноземен Написана от Admin 1494