Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Относно инвестиционно намерение САВИ-М-АУТО Написана от Admin 1942
Уведомление за ИН Навес. Написана от Admin 2129
Уведомление за ИН А1 Написана от Admin 2016
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД Пловдив". Написана от Admin 2176
„ Цех за производство на детайли от цветни метали” в поземлен имот № 63567.401.1427, с. Ръжево Конаре Написана от Admin 2250
Възстановяване на проектния профил на разрушена дясна заливаема берма и предпазна дига със земни маси и едроломен камък, осигуряване на хидравлична проводимост , нормалната експлоатация и поддръжка на р. Стряма Написана от Admin 2222
Автомивка в кв. 58 по КРП на с. Житница, област Пловдив. Написана от Admin 2217
"Галванотексрема" - публичен достъп Написана от Admin 1849
„Монтиране на резервоар за дизелово гориво с колонка, в имот № 000556” в землището на с.Черноземен Написана от Admin 1758
Цех за производство на детайли от цветни метали в село Р. Конаре Написана от Admin 1903