Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Съобщение от ОСЗ Калояново 04 Август 2020 13
Съобщение 21 Юли 2020 64
Покана за 11-то заседание на ОбС на 15.07.2020 14 Юли 2020 90
Обявление относно изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за поземлен имот в село Иван Вазово 07 Юли 2020 96
Покана за 10-то редовно заседание на ОбС на 25.06.2020 г. 19 Юни 2020 140
ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ – КАЛОЯНОВО ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ 16 Юни 2020 121
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета за 2019 г. 10 Юни 2020 120
Публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Стряма, с цел – „промишлено водоснабдяване“ 04 Юни 2020 135
Съобщение 28 Май 2020 163
Заповед № РД-01-277/26.05.2020 на Министъра на здравеопазването 27 Май 2020 157