Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Заповеди относно формулите за разпределение на средствата между общинските детски градини и училища за 2019 г. 31 Януари 2019 105
Обява за публично обсъждане 23 Януари 2019 101
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител 18 Февруари 2019 242
Обявления относно решения от заседания на Общински съвет Калояново 28 Декември 2018 96
Заповеди относно полски пътища и канали 17 Декември 2018 114
Решение № 09-ДО-1127-01/09.10.2018 на МОСВ 08 Ноември 2018 162
Относно водовземане от подземни води в с. Житница 16 Октомври 2018 192
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода 02 Октомври 2018 263
Обявления за обществено обсъждане 14 Август 2018 387
Обявление относно ПУП-ПРЗ за поземлен имот в с. Ръжево 28 Юни 2018 438