Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Обявление за провеждане на конкурс за длъжност Началник-отдел "Устройство на територията" 19 Юли 2019 34
Годишни Общински празници, 2019 г. 11 Юни 2019 551
Съобщение относно провеждане на растителнозащитни дейности на територията на Община Калояново 10 Май 2019 474
Съобщение относно посещение на мобилна група от експерти на ТП НОИ в Община Калояново 08 Май 2019 457
Обявление относно Решение № 363 на ОбС Калояново 18 Април 2019 538
Протокол от 08.04.2019 г. относно разпределение на пасища и мери от ОПФ 11 Април 2019 523
Обявление относно изработен проект за ПУП 25 Март 2019 575
Обявление относно изработен проект за ПУП-парцеларен план за обект 14 Март 2019 547
Заповеди относно формулите за разпределение на средствата между общинските детски градини и училища за 2019 г. 31 Януари 2019 673
Обява за публично обсъждане 23 Януари 2019 635