Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 13 Септември 2019 10
Съобщение относно посещение на мобилна група експерти на НОИ на 10.09.2019 г. 04 Септември 2019 81
Обявление относно изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за имот в землището на село Калояново 25 Юли 2019 172
Обявление за провеждане на конкурс за длъжност Началник-отдел "Устройство на територията" 01 Август 2019 195
Годишни Общински празници, 2019 г. 11 Юни 2019 689
Съобщение относно провеждане на растителнозащитни дейности на територията на Община Калояново 10 Май 2019 594
Съобщение относно посещение на мобилна група от експерти на ТП НОИ в Община Калояново 08 Май 2019 566
Обявление относно Решение № 363 на ОбС Калояново 18 Април 2019 655
Протокол от 08.04.2019 г. относно разпределение на пасища и мери от ОПФ 11 Април 2019 637
Обявление относно изработен проект за ПУП 25 Март 2019 698