Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Решение № 09-ДО-1089-03/24.09.2019 на МОСВ 16 Октомври 2019 36
Съобщение относно посещение на мобилна група експерти на НОИ на 10.09.2019 г. 04 Септември 2019 128
Обявление относно изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за имот в землището на село Калояново 25 Юли 2019 221
Обявление за провеждане на конкурс за длъжност Началник-отдел "Устройство на територията" 01 Август 2019 255
Годишни Общински празници, 2019 г. 11 Юни 2019 742
Съобщение относно провеждане на растителнозащитни дейности на територията на Община Калояново 10 Май 2019 634
Съобщение относно посещение на мобилна група от експерти на ТП НОИ в Община Калояново 08 Май 2019 602
Обявление относно Решение № 363 на ОбС Калояново 18 Април 2019 715
Протокол от 08.04.2019 г. относно разпределение на пасища и мери от ОПФ 11 Април 2019 679
Обявление относно изработен проект за ПУП 25 Март 2019 741