Новини и обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-4647 и № 70 00-1422

Категория: Новини и обявления Създадена на Петък, 30 Декември 2016 16:18 Последно обновена на Петък, 30 Декември 2016 16:19 Публикувана на Петък, 30 Декември 2016 16:18 Посещения: 2252

О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-4647

с.Калояново, 21.12.2016 г.

Община Калояново съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 129 от редовно заседание на Общински съвет Калояново, обл. Пловдив, прието с Протокол № 17/24.11.2016 г. се разрешава и одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за разрешение за изработване на Подробен Устройствен План-План за Регулация и Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП - Парцеларен План (ПУП-ПП) за Поземлен Имот с идентификатор 63567.88.82 по ККиКР на бивш Стопански двор село Ръжево Конаре, община Калояново

 

Решението се намира в Общинска администрация село Калояново.

 

                                      

 


 

 

О Б Я В Л Е Н И Е № 70 00-1422

с.Калояново, 21.12.2016 г.

Община Калояново съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 130 от редовно заседание на Общински съвет Калояново, обл. Пловдив, прието с Протокол № 17/24.11.2016 г. се разрешава и одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за разрешение за изработване на Подробен Устройствен План-План за Регулация и Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП - Парцеларен План (ПУП-ПП) за Поземлен Имот №001008 местност „Копа орман“ по КВС на село Главатар, община Калояново

 

Решението се намира в Общинска администрация село Калояново.