Новини и обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № 70 00-8

Категория: Новини и обявления Създадена на Понеделник, 20 Февруари 2017 10:19 Последно обновена на Понеделник, 20 Февруари 2017 10:20 Публикувана на Понеделник, 20 Февруари 2017 10:19 Посещения: 2013

О Б Я В Л Е Н И Е

 

70 00-8

с.Калояново, 17.02.2017 г.

       

Община Калояново съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 146 от редовно заседание на Общински съвет Калояново, обл. Пловдив, прието с Протокол № 20/26.01.2017 г. се разрешава и одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за разрешение за изработване на Подробен Устройствен План-План за Застрояване (ПУП-ПЗ) и ПУП - Парцеларен План (ПУП-ПП) за Поземлен Имот №025022 в местност „Сивриджа“ по КВС на село Отец Паисиев, община Калояново

 

Решението се намира в Общинска администрация село Калояново.

ОБЩИНА  КАЛОЯНОВО