Новини и обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-242

Категория: Новини и обявления Създадена на Петък, 07 Април 2017 17:29 Последно обновена на Петък, 07 Април 2017 17:29 Публикувана на Петък, 07 Април 2017 17:29 Посещения: 1804

О Б Я В Л Е Н И Е 

94 00-242

с.Калояново, 07.04.2017 г.

Община Калояново съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 159 от редовно заседание на Общински съвет Калояново, обл. Пловдив, прието с Протокол № 21/23.02.2017 г. се разрешава и одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за разрешение за изработване на Подробен Устройствен План-План за Застрояване (ПУП-ПЗ) и ПУП - Парцеларен План (ПУП-ПП) за Поземлен Имот с идентификатор 63567.81.30 в местност „Авлиите“ по ККиКР на село Ръжево Конаре, община Калояново

 

 

Решението е на разположение в Общинска администрация село Калояново.