Новини и обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-544 и № 70 00-132

Категория: Новини и обявления Създадена на Сряда, 26 Април 2017 14:41 Последно обновена на Сряда, 26 Април 2017 14:41 Публикувана на Сряда, 26 Април 2017 14:41 Посещения: 1830

О Б Я В Л Е Н И Е

94 00-544

с.Калояново, 25.04.2017 г.

Община Калояново съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 169 от редовно заседание на Общински съвет Калояново, обл. Пловдив, прието с Протокол № 22/30.03.2017 г. се разрешава и одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за разрешение за изработване на Подробен Устройствен План-План за регулация и Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП - Парцеларен План (ПУП-ПП) за Поземлен Имот №010070 в местност „Бодурски исаци“ по КВС на село Житница, община Калояново

 

 

Решението е на разположение в Общинска администрация село Калояново.

 

 


 

О Б Я В Л Е Н И Е 

70 00-132

с.Калояново, 25.04.2017 г.

Община Калояново съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 168 от редовно заседание на Общински съвет Калояново, обл. Пловдив, прието с Протокол № 22/30.03.2017 г. се разрешава и одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за разрешение за изработване на Подробен Устройствен План-План за регулация и Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП - Парцеларен План (ПУП-ПП) за Поземлен Имот №000566 в местност „Черноземен“ по КВС на село Черноземен, община Калояново

 

 

Решението е на разположение в Общинска администрация село Калояново.