Новини и обявления

ПРОЕКТ " Корекционни мероприятия и укрепване левия бряг на р. Стряма след съществуващ мост в землището на с. Песнопой

Категория: Новини и обявления Създадена на Петък, 04 Август 2017 15:00 Последно обновена на Петък, 04 Август 2017 16:06 Публикувана на Петък, 04 Август 2017 15:00 Посещения: 1968

   Съгласно Постановление №115/10.05.2016г. на Министерски съвет за община Калояново са  одобрени  разходи/трансфери от резерва по Чл.1, ал.2 ,Раздел 2, т.5.1. от Закона за Държавния бюджет на Република България за непредвидени и неотложни разходи за предотвратяване , овладяване и преодоляване последиците от бедствия в размер на 273 083 лв/ с ДДС.

   След провеждане на обществена поръчка бе избран изпълнителя на СМР- „Хидростроителство“ ООД. На 14.06.2017 г. бе сключен договор за СМР на стойност 269 892,28 лева с ДДС и със срок на изпълнение на дейностите за 62 календарни дни.

   С настоящия проект се даде решение за коригиране, укрепване и възстановяване левия бряг на р. Стряма в участъка след моста, чрез почистване и оформяне на напречното сечение на реката, възстановяване на стопанския път и засегнатите частни имоти, заскалявка на левия бряг и изграждане на дънен праг. Почистено бе коритото на реката от дървета и храсти с площ около 10 дка над моста.