Новини и обявления

Проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Калояново"

Категория: Новини и обявления Създадена на Петък, 11 Август 2017 15:22 Последно обновена на Петък, 11 Август 2017 15:23 Публикувана на Петък, 11 Август 2017 15:22 Посещения: 1572

Продължава изпълнението на Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Калояново”.

Проектът се реализира чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019” на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Изпълнението на дейностите по договора започва на 12.09.2016 г. и е с краен срок 31.12.2017 г. като през месеците юли и август 2017 г. услугата не се предоставя.

Проектът възлиза на обща стойност 66 874,50 лв.

Потребителите, които ежедневно получават „топъл обяд” са 90 лица от целевите групи, живеещи на територията на общината.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и намаляване броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.