Новини и обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-1667

Категория: Новини и обявления Създадена на Понеделник, 16 Октомври 2017 20:16 Последно обновена на Понеделник, 16 Октомври 2017 20:16 Публикувана на Понеделник, 16 Октомври 2017 20:16 Посещения: 1471

О Б Я В Л Е Н И Е

 

94 00-1667

с.Калояново, 16.10.2017 г.

      

Община Калояново съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 211 от редовно заседание на Общински съвет Калояново, обл. Пловдив, прието с Протокол № 28/28.09.2017 г. се разрешава и одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за разрешение за изработване на Подробен Устройствен План-План за Регулация и Застрояване (ПУП-ПРЗ) и ПУП - Парцеларен План (ПУП-ПП) за Поземлен Имот с №032145 по КВС на село Калояново, община Калояново

Решението е на разположение в Общинска администрация село Калояново.

ОБЩИНА  КАЛОЯНОВО