Новини и обявления

Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020

Категория: Наредби на Общински съвет Калояново. Създадена на Петък, 13 Септември 2019 11:59 Последно обновена на Четвъртък, 17 Октомври 2019 11:40 Публикувана на Петък, 13 Септември 2019 11:59 Посещения: 99

Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020