Новини и обявления

Относно удължаване на срока регистриране на водовземните съоръжения

Категория: Новини и обявления Създадена на Понеделник, 23 Ноември 2020 09:43 Последно обновена на Понеделник, 23 Ноември 2020 09:43 Публикувана на Понеделник, 23 Ноември 2020 09:43 Посещения: 915

 

Народното събрание прие предложението за удължаване на срока за регистрация на кладенци с 2 години до 28.11.2022 г. в Закона за опазване на околната среда. С изменението в Закона се дава възможност заявлението за регистрация да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождение на кладенеца. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления. Изменението в Закона влиза в сила от 27 ноември 2020 г.