Новини и обявления

Относно социална услуга "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19"

Категория: Новини и обявления Създадена на Вторник, 12 Януари 2021 16:04 Последно обновена на Вторник, 12 Януари 2021 16:11 Публикувана на Вторник, 12 Януари 2021 16:04 Посещения: 1132

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НА-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 операция „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

 

  Република България

  Агенция за социално подпомагане

 Управляващ орган

  Оперативна програма

 за храни и/или основно материално подпомагане

 

           От 13.01.2021 г Община Калояново стартира прием на заявления-декларации от кандидатите за потребители. Към заявленията се прилагат и декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация, като такива се попълват от кандидат-потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства.Срокът на действие на програмата е от 01.02.2021 г до 27.04.2021 г.

 Документи за кандидатстване ще могат да се получат от кметствата на населените места.

 За Калояново отговорник за прием на заявления е определен Елена Талева-с местонахождение клуб на инвалида.

 В съответствие с целите на операцията, целевите групи са:

      - Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност–/369 лева/ - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

      - Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

-    - Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 Всички получени заявления ще бъдат проверени за принадлежност към дадена целева група от Дирекция „Социално подпомагане”.При одобрение лицата ще бъдат информирани.