Новини и обявления

Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“

Категория: Новини и обявления Създадена на Вторник, 19 Януари 2021 13:37 Последно обновена на Петък, 29 Януари 2021 10:06 Публикувана на Вторник, 19 Януари 2021 13:37 Посещения: 1243

 Община Калояново стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 Община Калояново в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 25.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

  „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

 Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  •  лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

 ·    Заявление-декларация /по образец/;

 ·   Документ за самоличност (за справка);

 ·   Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;

 ·  Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

 Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

 Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 25.01.2020 г. в ст.4 ет.1 в сградата на Община Калояново, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа

 Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Калояново на адрес:www.kaloyanovo.org

 За допълнителна информация тел.0886837854-Мария Божилова

Прикачания:
ФайлОписаниеАвторРазмер на файла:
Свали този файл (Pr_4_objava-potrebiteli.doc)Pr_4_objava-potrebiteli.doc Admin31 КБ
Свали този файл (Pr_1_zaqvlenie-deklaracia_potrebitel (2).doc)Pr_1_zaqvlenie-deklaracia_potrebitel (2).doc Admin54 КБ
Свали този файл (заявление асистент-подкрепа (1) (2).doc)заявление асистент-подкрепа (1) (2).doc Admin36 КБ