Новини и обявления

Съобщение

Категория: Новини и обявления Създадена на Петък, 12 Февруари 2021 14:05 Последно обновена на Петък, 12 Февруари 2021 14:08 Публикувана на Петък, 12 Февруари 2021 14:05 Посещения: 1079

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Калояново уведомява всички граждани, че съгласно сключен договор с община Съединение

ще се организира събиране на опасни отпадъци от домакинствата чрез мобилен събирателен пункт по

график. Събраните опасни отпадъци ще се транспортират до гр. Съединение,

където по проект: „ Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на

опасни битови отпадъци” по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество е изградена площадка

за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци.

Призоваваме гражданите на общината за отговорно поведение и отношение към отпадъците и

тяхното разделно събиране, т.к голяма част от тях съдържат опасни компоненти. Изхвърлянето им на

нерегламентирани места или в съдовете за битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората,

замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване

на отпадъци.

 

Описание на отпадъка, който може да бъде предаван в мобилния пункт

Лаково бояджийски материали и покрития, включващи:  бои, лакове, разтворители, грундове, лепила, смоли, мастила.

Домакински препарати и химикали, включващи: Перилни и почистващи препарати (препарати за почистване на стъкла, фурни, белина, препарати отстраняващи петна и ръжда, почистващи повърхности, дезинфектанти);

Киселини и основи;

Препарати за растителна защита и борба с вредителите (препарати за поддържане на тревни площи, цветя, овощни дървета, зеленчукови растения - пестициди, хербициди);

Фотографски материали;

Спирачни течности;

Антифризни течности

Фармацевтични продукти: Лекарства с изтекъл срок на годност. Продукти, свързани с грижи по домашни любимци.

Живак и живаксъдържащи отпадъци (с изключение на луминесцентни и др.живак съдържащи лампи), включващи: Живак, живачни термометри, живачни прекъсвачи, живачни ампули от бойлери и др.

Кърпи за изтриване и предпазни средства, замърсени с опасни вещества, включващи: Кърпи, парцали за избърсване, замърсени с опасни препарати; Предпазни средства – ръкавици, маски, филтри и др., използвани при боядисване, нанасяне на покрития и почистване.

Замърсени дървесни материали

Замърсени опаковки

Батерии и акумулатори

 

Електрическо и електронно оборудване

Масла

  

ГРАФИК НА МОБИЛЕН СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ СЪЕДИНЕНИЕ

     

от 25.02 - 26.02.2021 г.

 

№ по ред

дата

часове

място

обхванати райони/общини

1

25.02.2021 г. /четвъртък/

от 09,00 ч. до 12,00 ч.

с. Калояново , пл. Възраждане №6 , пред кметството, община Калояново

гр. Съединение, Калояново, с. Житница, и обратно

от 13,00 ч. до 16,00 ч.

с.Житница , пред кметството, община Калояново

2

26.02.2021 г. /петък/

от 09,00 ч. до 11,00 ч.

с. Дълго поле, ул. 16-та, пред кметството, община Калояново

гр. Съединение, с. Дълго поле, с. Ръжево Конаре, с. Долна махала, и обратно

от 11,30 ч. до 13,30 ч.

с. Ръжево Конаре , ул. 32-ра, пред кметството, община Калояново

от 14,30 ч. до 16,00 ч.

с. Долна махла, ул. 1-ва, пред кметството, община Калояново

         
     

от 07.06 - 08.06.2021 г.

 

№ по ред

дата

часове

място

обхванати райони/общини

1

07.06.2021 г. /понеделник/

от 09,00 ч. до 12,00 ч.

с. Калояново , пл. Възраждане №6 , пред кметството, община Калояново

гр. Съединение, Калояново, с. Житница, и обратно

от 13,00 ч. до 16,00 ч.

с.Житница , пред кметството, община Калояново

2

08.06.2021 г. /вторник/

от 09,00 ч. до 11,00 ч.

с. Дълго поле, ул. 16-та, пред кметството, община Калояново

гр. Съединение, с. Дълго поле, с. Ръжево Конаре, с. Долна махала, и обратно

от 11,30 ч. до 13,30 ч.

с. Ръжево Конаре , ул. 32-ра, пред кметството, община Калояново

от 14,30 ч. до 16,00 ч.

с. Долна махла, ул. 1-ва, пред кметството, община Калояново

         
     

от 26.08 - 27.08.2021 г.

 

№ по ред

дата

часове

място

обхванати райони/общини

1

26.08.2021 г. /четвъртък/

от 09,00 ч. до 12,00 ч.

с. Калояново , пл. Възраждане №6 , пред кметството, община Калояново

гр. Съединение, Калояново, с. Житница, и обратно

от 13,00 ч. до 16,00 ч.

с.Житница , пред кметството, община Калояново

2

27.08.2021 г. /петък/

от 09,00 ч. до 11,00 ч.

с. Дълго поле, ул. 16-та, пред кметството, община Калояново

гр. Съединение, с. Дълго поле, с. Ръжево Конаре, с. Долна махала, и обратно

от 11,30 ч. до 13,30 ч.

с. Ръжево Конаре , ул. 32-ра, пред кметството, община Калояново

от 14,30 ч. до 16,00 ч.

с. Долна махла, ул. 1-ва, пред кметството, община Калояново

         
         
     

от 28.10. - 29.10.2021 г.

 

№ по ред

дата

часове

място

обхванати райони/общини

1

28.10.2021 г. /четвъртък/

от 09,00 ч. до 12,00 ч.

с. Калояново , пл. Възраждане №6 , пред кметството, община Калояново

гр. Съединение, Калояново, с. Житница, и обратно

от 13,00 ч. до 16,00 ч.

с.Житница , пред кметството, община Калояново

2

29.10.2021 г. /петък/

от 09,00 ч. до 11,00 ч.

с. Дълго поле, ул. 16-та, пред кметството, община Калояново

гр. Съединение, с. Дълго поле, с. Ръжево Конаре, с. Долна махала, и обратно

от 11,30 ч. до 13,30 ч.

с. Ръжево Конаре , ул. 32-ра, пред кметството, община Калояново

от 14,30 ч. до 16,00 ч.

с. Долна махла, ул. 1-ва, пред кметството, община Калояново

 

 

 /п/ Кмет