Новини и обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-4610

Категория: Новини и обявления Създадена на Сряда, 23 Ноември 2016 22:35 Последно обновена на Сряда, 23 Ноември 2016 22:35 Публикувана на Сряда, 23 Ноември 2016 22:35 Посещения: 2781

О Б Я В Л Е Н И Е

94 00-4610

с.Калояново, 23.11.2016 г.

Община Калояново съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 124 от извънредно заседание на Общински съвет Калояново, обл. Пловдив, прието с Протокол № 16/11.11.2016 г. се разрешава и одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за разрешение за изработване на Подробен Устройствен План-План за Застрояване (ПУП-ПЗ) и ПУП - Парцеларен План (ПУП-ПП) за Поземлен Имот №009378 местност „Дълги поляни“ по КВС на село Житница, община Калояново

 

Решението се намира в Общинска администрация село Калояново

 

ОБЩИНА  КАЛОЯНОВО