Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Заповед № 47 от 04.02.2020 г. на Кмета на Община Калояново относно посочването на територии забранени за паша от селскостопански животни. 06 Февруари 2020 53
Дневен ред 5-то ОбС на 30.01.2020 г. 24 Януари 2020 111
Обявление относно постъпил проект за ПУП 30 Декември 2019 69
Решение № 09-ДО-1115-02/11.12.2019 г. на МОСВ 23 Декември 2019 69
Заповеди на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи във връзка с Решение №9 взето с протокол 3 от 28.11.2019 год. на Общински съвет Калояново 16 Декември 2019 32
Съобщение за публично обявяване на разрешително за водовземане на подпочвени води 18 Декември 2019 33
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1191 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 09 Декември 2019 29
Разрешително по ЗУО на "АСТА ГРУП" ООД 09 Декември 2019 28
Относно Процедури по издаване на разрешителни от Басейнова дирекция 25 Ноември 2019 102
Покана за 3-то заседание на ОбС на 28.11.2019г от 14:00 ч. 25 Ноември 2019 125