Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Обявления от "Напоителни системи" ЕАД, "Българска роза-Ив.Вазово" ООД и Венцислав Вълков 24 Януари 2018 1345
Решение № 00-ДО-1126-00 от 05.01.2018 на МОСВ 17 Януари 2018 1386
Обявления за Решения на Общински съвет 08 Януари 2018 1379
Заповеди на лицата обработващи полски пътища и напоителни канали 19 Декември 2017 1508
Решение № 09-ДО-1118-01/20.11.2017 на МОСВ 12 Декември 2017 1464
Нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните 22 Ноември 2017 1527
Решение № 1566 / 02.10.2017 на Административен съд гр. Пловдив 14 Ноември 2017 1570
Решение № 09-ДО-1122-00 от 26.10.2017 на МОСВ 14 Ноември 2017 1295
Декларации Приложение №2, 3 и 4 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Калояново 17 Октомври 2017 1538
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-1667 16 Октомври 2017 1400