Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Решение № 09-ДО-1122-01 от 29.10.2019 г. 12 Ноември 2019 1397
Покана за Първо заседание на ОбС на 11.11.2019г. 06 Ноември 2019 1482
Заповед № 482/29.10.2019 г. на и.д. Кмет на община Калояново 04 Ноември 2019 1437
Съобщение относно постъпил проект за ПУП 30 Октомври 2019 1330
Решение № 09-ДО-1089-03/24.09.2019 на МОСВ 16 Октомври 2019 1333
Съобщение относно посещение на мобилна група експерти на НОИ на 10.09.2019 г. 04 Септември 2019 1459
Обявление относно изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за имот в землището на село Калояново 25 Юли 2019 1555
Обявление за провеждане на конкурс за длъжност Началник-отдел "Устройство на територията" 01 Август 2019 1548
Годишни Общински празници, 2019 г. 11 Юни 2019 2144
Съобщение относно провеждане на растителнозащитни дейности на територията на Община Калояново 10 Май 2019 1936