Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Обявление относно изработен проект за ПУП-парцеларен план за обект 14 Март 2019 752
Заповеди относно формулите за разпределение на средствата между общинските детски градини и училища за 2019 г. 31 Януари 2019 882
Обява за публично обсъждане 23 Януари 2019 817
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител 18 Февруари 2019 1015
Обявления относно решения от заседания на Общински съвет Калояново 28 Декември 2018 461
Заповеди относно полски пътища и канали 17 Декември 2018 473
Решение № 09-ДО-1127-01/09.10.2018 на МОСВ 08 Ноември 2018 535
Относно водовземане от подземни води в с. Житница 16 Октомври 2018 531
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода 02 Октомври 2018 623
Обявления за обществено обсъждане 14 Август 2018 755