Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Обявление относно изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за имот в землището на село Калояново 25 Юли 2019 333
Обявление за провеждане на конкурс за длъжност Началник-отдел "Устройство на територията" 01 Август 2019 339
Годишни Общински празници, 2019 г. 11 Юни 2019 837
Съобщение относно провеждане на растителнозащитни дейности на територията на Община Калояново 10 Май 2019 718
Съобщение относно посещение на мобилна група от експерти на ТП НОИ в Община Калояново 08 Май 2019 673
Обявление относно Решение № 363 на ОбС Калояново 18 Април 2019 801
Протокол от 08.04.2019 г. относно разпределение на пасища и мери от ОПФ 11 Април 2019 755
Обявление относно изработен проект за ПУП 25 Март 2019 820
Обявление относно изработен проект за ПУП-парцеларен план за обект 14 Март 2019 771
Заповеди относно формулите за разпределение на средствата между общинските детски градини и училища за 2019 г. 31 Януари 2019 909