Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Протокол за разпределение на имоти с НТП пасище в землищата на Община Калояново 27 Април 2020 177
Покана за 8-мо ОбС на 30.04.2020 г. /четвъртък/ 24 Април 2020 200
ЗАПОЧВА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ОТ 375 ЛЕВА ЗА РОДИТЕЛИ В НЕПЛАТЕН ОТПУСК 14 Април 2020 253
Заповед № 139/09.04.2020 на Кмета на Община Калояново 09 Април 2020 264
Съобщение на Областен информационен център - гр. Пловдив 02 Април 2020 269
Заповед № РД-01-154 на Министъра на здравеопазването относно удължаване на срока на всички противоепидемични мерки 26 Март 2020 312
Услуги на общинска администрация 26 Март 2020 308
Заповед № 121/23.03.2020 на Кмета на Община Калояново 25 Март 2020 290
Заповед № РД-01-143/20.03.2020 на Министъра на здравеопазването. 20 Март 2020 369
Дневен ред за 7-мо заседание на Обс на 26.03.2020 20 Март 2020 351