Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Заповеди на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи във връзка с Решение №9 взето с протокол 3 от 28.11.2019 год. на Общински съвет Калояново 16 Декември 2019 135
Съобщение за публично обявяване на разрешително за водовземане на подпочвени води 18 Декември 2019 121
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1191 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 09 Декември 2019 118
Разрешително по ЗУО на "АСТА ГРУП" ООД 09 Декември 2019 126
Относно Процедури по издаване на разрешителни от Басейнова дирекция 25 Ноември 2019 229
Покана за 3-то заседание на ОбС на 28.11.2019г от 14:00 ч. 25 Ноември 2019 265
План-сметка и ТБО 2020 г. 22 Ноември 2019 187
Покана за 2-ро заседание на ОбС на 19.11.2019г от 14:00 ч. 15 Ноември 2019 272
График на мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци 15 Ноември 2019 212
Решение № 09-ДО-1089-05 от 31.10.2019 г 12 Ноември 2019 233