Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Обявление за провеждане на конкурс за длъжност Началник-отдел "Устройство на територията" 01 Август 2019 574
Годишни Общински празници, 2019 г. 11 Юни 2019 1092
Съобщение относно провеждане на растителнозащитни дейности на територията на Община Калояново 10 Май 2019 935
Съобщение относно посещение на мобилна група от експерти на ТП НОИ в Община Калояново 08 Май 2019 894
Обявление относно Решение № 363 на ОбС Калояново 18 Април 2019 1019
Протокол от 08.04.2019 г. относно разпределение на пасища и мери от ОПФ 11 Април 2019 993
Обявление относно изработен проект за ПУП 25 Март 2019 1080
Обявление относно изработен проект за ПУП-парцеларен план за обект 14 Март 2019 1018
Заповеди относно формулите за разпределение на средствата между общинските детски градини и училища за 2019 г. 31 Януари 2019 1129
Обява за публично обсъждане 23 Януари 2019 1065