Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Обявление относно изработен проект за ПУП 25 Март 2019 976
Обявление относно изработен проект за ПУП-парцеларен план за обект 14 Март 2019 917
Заповеди относно формулите за разпределение на средствата между общинските детски градини и училища за 2019 г. 31 Януари 2019 1046
Обява за публично обсъждане 23 Януари 2019 981
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител 18 Февруари 2019 1191
Обявления относно решения от заседания на Общински съвет Калояново 28 Декември 2018 601
Заповеди относно полски пътища и канали 17 Декември 2018 612
Решение № 09-ДО-1127-01/09.10.2018 на МОСВ 08 Ноември 2018 695
Относно водовземане от подземни води в с. Житница 16 Октомври 2018 679
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода 02 Октомври 2018 774