Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Съобщение относно посещение на мобилна група експерти на НОИ на 10.09.2019 г. 04 Септември 2019 590
Обявление относно изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за имот в землището на село Калояново 25 Юли 2019 676
Обявление за провеждане на конкурс за длъжност Началник-отдел "Устройство на територията" 01 Август 2019 686
Годишни Общински празници, 2019 г. 11 Юни 2019 1229
Съобщение относно провеждане на растителнозащитни дейности на територията на Община Калояново 10 Май 2019 1047
Съобщение относно посещение на мобилна група от експерти на ТП НОИ в Община Калояново 08 Май 2019 1003
Обявление относно Решение № 363 на ОбС Калояново 18 Април 2019 1142
Протокол от 08.04.2019 г. относно разпределение на пасища и мери от ОПФ 11 Април 2019 1124
Обявление относно изработен проект за ПУП 25 Март 2019 1182
Обявление относно изработен проект за ПУП-парцеларен план за обект 14 Март 2019 1123