Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител 18 Февруари 2019 1295
Обявления относно решения от заседания на Общински съвет Калояново 28 Декември 2018 689
Заповеди относно полски пътища и канали 17 Декември 2018 707
Решение № 09-ДО-1127-01/09.10.2018 на МОСВ 08 Ноември 2018 781
Относно водовземане от подземни води в с. Житница 16 Октомври 2018 764
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода 02 Октомври 2018 869
Обявления за обществено обсъждане 14 Август 2018 991
Обявление относно ПУП-ПРЗ за поземлен имот в с. Ръжево 28 Юни 2018 1039
Относно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) 07 Юни 2018 951
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета на Община Калояново за 2017 г. 06 Юни 2018 949