Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Заповеди относно формулите за разпределение на средствата между общинските детски градини и училища за 2019 г. 31 Януари 2019 1252
Обява за публично обсъждане 23 Януари 2019 1163
Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител 18 Февруари 2019 1410
Обявления относно решения от заседания на Общински съвет Калояново 28 Декември 2018 787
Заповеди относно полски пътища и канали 17 Декември 2018 839
Решение № 09-ДО-1127-01/09.10.2018 на МОСВ 08 Ноември 2018 866
Относно водовземане от подземни води в с. Житница 16 Октомври 2018 864
Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода 02 Октомври 2018 970
Обявления за обществено обсъждане 14 Август 2018 1101
Обявление относно ПУП-ПРЗ за поземлен имот в с. Ръжево 28 Юни 2018 1165