Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-544 и № 70 00-132 26 Април 2017 1356
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС 06 Май 2017 1131
О Б Я В Л Е Н И Е № 94 00-242 07 Април 2017 1438
СЪОБЩЕНИЕ на Комисия за защита от дискриминация за област Пловдив 17 Март 2017 1365
Заповед № 59 и 60 за разпределение на бюджета в детските градини и училищата 28 Февруари 2017 1468
О Б Я В Л Е Н И Е № 70 00-8 20 Февруари 2017 1332
Годишен отчет за изпълнение на плана за енергийна ефективност 16 Февруари 2017 1342
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС "БИБС" ЕООД 10 Февруари 2017 1647
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 13 Януари 2017 1398
ИН за "Изграждане на оранжериен комплекс за зеленчукопроизводство, изграждане на сондажи , закупуване на земеделска техника и оборудване, в имот N: 009378с. Житница, община Калояново. 13 Януари 2017 1199