Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Покана за 13-то ОбС на 24.09.2020г. 18 Септември 2020 646
АНКЕТА План за интегрирано развитие на община Калояново 2021-2027 г. 14 Август 2020 733
Съобщение от ОСЗ Калояново 04 Август 2020 720
Съобщение 21 Юли 2020 739
Покана за 11-то заседание на ОбС на 15.07.2020 14 Юли 2020 914
Обявление относно изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за поземлен имот в село Иван Вазово 07 Юли 2020 783
Покана за 10-то редовно заседание на ОбС на 25.06.2020 г. 19 Юни 2020 823
ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ – КАЛОЯНОВО ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ 16 Юни 2020 786
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета за 2019 г. 10 Юни 2020 837
Публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Стряма, с цел – „промишлено водоснабдяване“ 04 Юни 2020 903