Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Заповеди относно разпределение на средствата по бюджетите на училищата и детските градини в Община Калояново 20 Февруари 2018 1225
Отчет по ЗЕЕ за 2017г. 14 Февруари 2018 1161
Решение по ЗУО на директора на РИОСВ 14 Февруари 2018 1187
Покана за публично обсъждане на Бюджет 2018 08 Февруари 2018 1218
Обявление относно издаване на разрешително за водовземане на подземни води 14 Февруари 2018 1268
Покана от Областен информационен център - Пловдив 25 Януари 2018 1470
Уведомление за инвестиционно предложение ЕТ "Маркос" 24 Януари 2018 1204
Обявления от "Напоителни системи" ЕАД, "Българска роза-Ив.Вазово" ООД и Венцислав Вълков 24 Януари 2018 1303
Решение № 00-ДО-1126-00 от 05.01.2018 на МОСВ 17 Януари 2018 1357
Обявления за Решения на Общински съвет 08 Януари 2018 1341