Общинска Служба Земеделие

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Обява за заповеди на директора на ОД „Земеделие“ гр.Пловдив Написана от Admin 66
Обява за заседание на комисията по чл.37в Написана от Admin 67
Обява за заседание на комисията по чл.37в Написана от Admin 63
График за втори заседания на комисията по чл.37в Написана от Admin 141
Обява от ОСЗ - карти с масивите на землищата в села на Община Калояново Написана от admin 118
График за заседания на комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ. Написана от Admin 137
Покана за земеделските стопани Написана от Admin 380
Заповеди за Изменение на споразуменията за с. Калояново,НТП-ниви и НТП-ориз за стопанската 2019/2020 Написана от Admin 378
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Написана от Admin 452
Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 570