Общинска Служба Земеделие

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Покана за земеделските стопани Написана от Admin 28
Заповеди за Изменение на споразуменията за с. Калояново,НТП-ниви и НТП-ориз за стопанската 2019/2020 Написана от Admin 34
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Написана от Admin 118
Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 223
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 179
График за заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 307
Обява относно изготвени предварителни регистри на землища на територията на Община Калояново Написана от Admin 310
Заповеди за одобряване на сключените доброволни споразумения за землищата от общината за стопанската 2018/2019 г. Написана от Admin 1087
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 1094
Обяви на Общинска служба "Земеделие" - Калояново Написана от Admin 1191