Общинска Служба Земеделие

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Обява от ОСЗ - карти с масивите на землищата в села на Община Калояново Написана от admin 779
График за заседания на комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ. Написана от Admin 753
Покана за земеделските стопани Написана от Admin 1053
Заповеди за Изменение на споразуменията за с. Калояново,НТП-ниви и НТП-ориз за стопанската 2019/2020 Написана от Admin 960
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Написана от Admin 1038
Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 1211
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 1064
График за заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 1211
Обява относно изготвени предварителни регистри на землища на територията на Община Калояново Написана от Admin 1252
Заповеди за одобряване на сключените доброволни споразумения за землищата от общината за стопанската 2018/2019 г. Написана от Admin 2017