Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект на Бюджет 2022 г. Община Калояново Написана от Admin 241
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 311
Проект на Наредба за гробищните паркове, уведомление и мотиви Написана от Admin 489
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 682
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 672
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г. Написана от Admin 767
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г Написана от Admin 767
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 937
Докладна записка,относно Касовото изпълнение на бюджета,сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на Община Калояново към 31.12.2019 г. Написана от Admin 880
Проект на Наредба за изменение на Наредба за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на чистота Написана от Admin 821