Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект на Бюджет 2022 г. Община Калояново Написана от Admin 161
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 224
Проект на Наредба за гробищните паркове, уведомление и мотиви Написана от Admin 394
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 591
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 579
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г. Написана от Admin 679
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г Написана от Admin 596
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 846
Докладна записка,относно Касовото изпълнение на бюджета,сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на Община Калояново към 31.12.2019 г. Написана от Admin 772
Проект на Наредба за изменение на Наредба за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на чистота Написана от Admin 744