Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Актуализация на бюджет 2017 Написана от Димитър Балямски 71
Докладна записка по чл.89 от ЗДБРБ Написана от Димитър Балямски 315
Отчет 30.06.2017 Написана от Димитър Балямски 319
Отчет бюджет 2016 Написана от Димитър Балямски 282
Проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество собственост на Община Калояново Написана от Димитър Балямски 238
Изменение на Наредба за рекламна дейност Написана от Димитър Балямски 318
Докладни записки за промяна на наредби на Общински съвет Калояново Написана от admin 428
Ново проекторешение за бюджет 2017 Написана от admin 480
Публично обсъждане на проекта по бюджета на община Калояново за 2017 г.- ОС Написана от admin 484
Докладна записка за изменение и допълнение на наредба Написана от admin 538