Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Докладна записка по чл.89 от ЗДБРБ Написана от Димитър Балямски 165
Отчет 30.06.2017 Написана от Димитър Балямски 165
Отчет бюджет 2016 Написана от Димитър Балямски 157
Проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество собственост на Община Калояново Написана от Димитър Балямски 149
Изменение на Наредба за рекламна дейност Написана от Димитър Балямски 185
Докладни записки за промяна на наредби на Общински съвет Калояново Написана от admin 329
Ново проекторешение за бюджет 2017 Написана от admin 354
Публично обсъждане на проекта по бюджета на община Калояново за 2017 г.- ОС Написана от admin 360
Докладна записка за изменение и допълнение на наредба Написана от admin 426
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Калояново Написана от admin 463