Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Докладна записка,относно Касовото изпълнение на бюджета,сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на Община Калояново към 31.12.2019 г. Написана от Admin 1481
Проект на Наредба за изменение на Наредба за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на чистота Написана от Admin 1335
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Написана от Admin 1406
Покана за публично обсъждане на отчета по Бюджет 2019 г. Написана от Admin 1284
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Калояново Написана от Admin 1464
Проект за изменение на Наредба № 3 Написана от Admin 1371
Проект на Правилник за работа на ОбС Мандат 2019-2023 г Написана от Admin 1324
Актуализация Бюджет 2019 г. Написана от Admin 1281
Проект за приемане на Наредба за изменение на Наредба за управление и разпореждане с общинско имущество Написана от Admin 1505
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци в Община Калояново Написана от Admin 1555