Дълго поле секция 7 Печат Е-мейл
Четвъртък, 28 Март 2013 00:00

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)
Област ПЛОВДИВ, община КАЛОЯНОВО
населено място С.ДЪЛГО ПОЛЕ, кметство ......................, секция № 007
Адрес на избирателната секция: ................................
----------------------------------------------
Име
----------------------------------------------
АЛЕКСАНДРИНА ДИМИТРОВА ЧАКАНДРАКОВА
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ЧАКАНДРАКОВ
АЛЕКСАНДЪР ВИДОЛОВ ЧАКАНДРАКОВ
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АРГИРОВ
АЛЕКСАНДЪР ДОНЧЕВ СТОИЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ СТОЙЧЕВ
АЛИ РЕДЖЕПОВ АЛИЕВ
АЛИ САЛИ ОСМАНОВ
АЛИНА МИХАЙЛОВА ЧАКЪРОВА
АНА АСЕНОВА ЯНКОВА
АНА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ЧАКАНДРАКОВ
АНГЕЛ АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ
АНГЕЛ АНГЕЛОВ ХРИСТЯМОВ
АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЯНКОВ
АНГЕЛ БОЙЧЕВ ШАНДАНСКИ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ БИЛЯЛОВ
АНГЕЛ ИВАНОВ САВОВ
АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛ КИРИЛОВ ХРИСТЯМОВ
АНГЕЛ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
АНГЕЛ МИХАЛЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ОГНЯНОВ ХРИСТИЯНОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НЕНОВ
АНГЕЛ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
АНГЕЛ СТЕФАНОВ МАНОЛОВ
АНГЕЛ СТЕФАНОВ САВОВ
АНГЕЛ СТОЯНОВ РАНГЕЛОВ
АНГЕЛ ТОДОРОВ КАМБЕРОВ
АНГЕЛ ЯНКОВ ДИМИТРОВ
АНДОН ТОДОРОВ МИТЕВ
АНДРИАНА СВЕТЛОЗАРОВА ПЕНКОВА
АНЕЛИЯ ЕНЕВА ВЪЛЕВА
АНЕЛИЯ САБИНОВА РАНГЕЛОВА
АНЕТА АСЕНОВА ИЛИЕВА
АНЕТА АТАНАСОВА АТАНАСОВА
АНЕТА КОСТАДИНОВА ЧАЛЪМОВА
АНЕТА НЕДЕЛЕВА КОСТАДИНЧЕВА
АНЕТА ОРЛИНОВА ДИМИТРОВА
АНЕТА СТЕФАНОВА РАНГЕЛОВА
АНЕТА СТОЯНОВА ДЖАМБАЗОВА
АНИФЕ ЯНКОВА ДИМИТРОВА
АНКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА
АНКА ВЕНКОВА ВЪЛЕВА
АНКА ГЕОРГИЕВА БОЖКОВА
АНКА ГЕШКОВА ТОТОВА
АНКА ЙОРДАНОВА ЯНКОВА
АНКА РАНГЕЛОВА ХРИСТЯМОВА
АНКА СТЕФАНОВА МАНОЛОВА
АНКА ШУМАНОВА ХРИСТЯМОВА
АННА СТОЯНОВА ВЪЛЕВА
АНТОАНЕТА НЕДКОВА КОСТАДИНОВА
АНТОАНЕТА ЯНКОВА ЛАЗАРОВА
АНТОН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ДУРАЛИЙСКА
АРГИР ХРИСТОВ АРГИРОВ
АСЕН АНГЕЛОВ АСЕНОВ
АСЕН АНГЕЛОВ ХРИСТЯМОВ
АСЕН АНГЕЛОВ ЯНКОВ
АСЕН АНЕТОВ КОСТАДИНОВ
АСЕН ЕНЕВ БАНГЕЕВ
АСЕН ЙОЗОВ ДЖАМБАЗОВ
АСЕН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
АСЕН ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
АСЕН КАМЕНОВ ИЛИЕВ
АСЕН МАРИНОВ АТАНАСОВ
АСЕН МИХАЙЛОВ КИСЬОВ
АСЕН ОГНЯНОВ ХРИСТЯМОВ
АСЕН САМУИЛОВ АСЕНОВ
АСЕН СТОЯНОВ ДЖАМБАЗОВ
АСЕН ФИЛИПОВ АСЕНОВ
АСО ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
АСЯ ЖИВКОВА ИЛИЕВА
АСЯ ИВАНОВА ХРИСТЯМОВА
АТАНАС АНГЕЛОВ ДИМОВ
АТАНАС ГЕНОВ КУНОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ЙОНОВ
АТАНАС ДИМИТРОВ ЧАКАНДРАКОВ
АТАНАС ЕНЕВ ТЕРЗИЙСКИ
АТАНАС ИВАНОВ ЗДРАВКОВ
АТАНАС ИВАНОВ СТАНЕВ
АТАНАС ИВАНОВ ЧЕЛЕКОВ
АТАНАС ИЛИЕВ КАРАДЖОВ
АТАНАС КОЛЕВ БОЗАДЖИЙСКИ
АТАНАС КОЛЕВ ШАНДАНСКИ
АТАНАС КРАСИМИРОВ НЕНОВ
АТАНАС МИХАЙЛОВ МИНКОВ
АТАНАС ПЕТРОВ СТОИЛОВ
АТАНАС СЛАВОВ ЯНКОВ
АТАНАС СТОЯНОВ ПЕТРОВ
АТАНАС ТОДОРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ТОНОВ ЗДРАВКОВ
АТАНАСА ИВАНОВА ЗДРАВКОВА
АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА МИНКОВА
АТАНАСКА КОЛЕВА КИСЬОВА
АТАНАСКА РАНГЕЛОВА КУНОВА
АХМЕД АХМЕД БИЛЯЛ
АХМЕД ИБРЯМ БИЛЯЛ
БЕКТАШ ТАИП ИДРИЗ
БИСЕР АНГЕЛОВ БИЛЯЛОВ
БЛАГА МАТЕЕВА ПОПОВА
БЛАГО ВИДОЛОВ ПАЙТАШКИ
БЛАГО МИНЧЕВ ПАРЛАШКИ
БЛАГО РАНГЕЛОВ ПАЙТАШКИ
БЛАГО СТАВРЕВ КОЛЕВ
БЛАГОЯ РАЙКОВА ЧАКАНДРАКОВА
БОГДАН ЛАЗАРОВ КЪНЕВ
БОГОЯ ВИДОЛОВ ЧАЛЪМОВ
БОГОЯ КОЛЕВ ПИТРОПСКИ
БОГОЯ КОЛЕВ ШАНДАНСКИ
БОГОЯ НИКОЛОВ ШАНДАНСКИ
БОГОЯ РАНГЕЛОВ ПИТРОПСКИ
БОГОЯ СТОЯНОВ ПЕНЕВ
БОГОЯ ХРИСТОВ АРГИРОВ
БОЖАНА ГЕОРГИЕВА ЧАЛЪМОВА
БОЖАНА ТОДОРОВА АВДЖИЙСКА
БОЖАНА ХРИСТОВА ЗДРАВКОВА
БОНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЕВА
БОНКА АНГЕЛОВА БАНГЕЕВА
БОНКА ЛАЗАРОВА ЛАЧКОВА
БОРИС НАСКОВ ГАЛАГАНОВ
БОРИСЛАВА ИВАНОВА БАКАЛСКА
ВАКЛИНА НИКОЛОВА МИНКОВА
ВАЛЕНТИН ЯНКОВ РАНГЕЛОВ
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ЯНКОВА
ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА БАЛДЖИЙСКА
ВАЛЯ ВАСИЛЕВА ДЖАМБАЗОВА
ВАЛЯ ХРИСТОСОВА СТАВРЕВА
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ДЖАМБАЗОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ КУЗОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ЧАКАНДРАКОВ
ВАСИЛ ИВАНОВ ЧАКАНДРАКОВ
ВАСИЛ СТОЯНОВ ЯНКОВ
ВАСИЛА НИКОЛОВА АРГИРОВА
ВАСИЛА ЯНКОВА БАЛДЖИЕВА
ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ВЪЛЕВА
ВАСИЛКА АТАНАСОВА БАЛДЖИЙСКА
ВАСИЛКА ГЕНОВА НЕНОВА
ВАСИЛКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА
ВЕЛИКА АНДРЕЕВА БАЛДЖИЙСКА
ВЕЛИКА БОГОЕВА ПИТРОПСКА
ВЕЛИКА ВАСИЛЕВА НЕНОВА
ВЕЛИКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ВЕЛИКА НИКОЛОВА ЗДРАВКОВА
ВЕЛИКА РАНГЕЛОВА ЗДРАВКОВА
ВЕЛИКА РАНГЕЛОВА ПЕНЕВА
ВЕЛИЧКА ДЕНКОВА БАЛДЖИЙСКА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ТЕЛКИЙСКА
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА БАЛДЖИЙСКА
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ЗДРАВКОВА
ВЕЛЬО АНГЕЛОВ ХРИСТЯМОВ
ВЕРА ТОДОРОВА ЧАКАНДРАКОВА
ВЕСЕЛА ВИДОЛОВА ПАЙТАШКА
ВЕСЕЛА ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛОВА
ВЕСЕЛА КРАСИМИРОВА РАБАДЖИЙСКА
ВЕСЕЛИН ДИМОВ ЙОНОВ
ВЕСЕЛИН САШЕВ БИЛЯЛОВ
ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ВЕСЕЛИНА АСЕНОВА ПОПОВА
ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ШАНДАНСКА
ВЕСЕЛИНА РАНГЕЛОВА ЮЗОВА
ВЕСКА ДИМИТРОВА ЧАКАНДРАКОВА
ВЕСКА ЛИЛОВА ЙОНОВА
ВИДА АТАНАСОВА ДИНКОВСКА
ВИДА АТАНАСОВА МИЛЕВА
ВИДА ГЕОРГИЕВА ВИДОЛОВА
ВИДКА ИВАНОВА БАЛДЖИЙСКА
ВИДОЛ БЛАГОВ ПАЙТАШКИ
ВИДОЛ БОГОЕВ ПАЙТАШКИ
ВИДОЛ БОГОЕВ ЧАЛЪМОВ
ВИДОЛ БОЖКОВ ЧАЛЪМОВ
ВИДОЛ ПЕТРОВ ЧАКАНДРАКОВ
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ЧАКАНДРАКОВА
ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ВЪЛЕВ
ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ЧАЛЪМОВ
ВЪЛА НЕДЕЛЕВА СОТИРОВА
ВЪЛКО ЛЮБЕНОВ МИНКОВ
ГАЛЯ МИЛКОВА ИЛИЕВА
ГАНА ИВАНОВА ГАРЪБСКА
ГАНКА КОЛЕВА ЧАКАНДРАКОВА
ГАНЧО МИНЧЕВ ГАНДЖОСОВ
ГЕНА ГЕНЕВА ПАЙТАШКА
ГЕНА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АРГИРОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ НЕНОВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЧАКАНДРАКОВ
ГЕОРГИ АСЕНОВ ДЖАМБАЗОВ
ГЕОРГИ БЛАГОВ ВЪЛЕВ
ГЕОРГИ ВИДОЛОВ ПАЙТАШКИ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ
ГЕОРГИ ДОНЧЕВ ВИДОЛОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАНАНСКИ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧАЛЪМОВ
ГЕОРГИ ЙОЗОВ ДИНКОВСКИ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДЖАМБАЗОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ БАБОВ
ГЕОРГИ ОГНЯНОВ ХРИСТЯМОВ
ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ КРЪСТЕВ
ГЕОРГИ СВЕТЛОЗАРОВ ХАЧОЯН
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ КАРАИВАНОВ
ГЕРГАНА ВЛАДИМИРОВА КАРАДЖОВА
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА СПАСОВА
ГЕРГАНА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА
ГЕРГАНА ИЛИЕВА САВКОВА
ГЕРГАНА ПЕТКОВА БОЗАДЖИЙСКА
ГЕРГАНА ТОНОВА ЗДРАВКОВА
ГИНА АНГЕЛОВА ЧАКАНДРАКОВА
ГИНА ДИМИТРОВА ЯНКОВА
ГИНА РАНГЕЛОВА БОРУКОВА
ГИНА СТОЯНОВА ПАЙТАШКА
ГИНКА ИЛИЕВА ВЪЛЕВА
ГИНКА СЕРГЕЕВА ЯНКОВА
ГЮЛ ЕМИН МЕХМЕД
ГЮРГА РАНГЕЛОВА САРАФСКА
ГЮРГА СТАВРЕВА КРЪСТЕВА
ДАМЯН ИВАНОВ ТРОНЧЕВ
ДАМЯН СПАСОВ БАХЧЕВАНСКИ
ДАНАИЛ СТОИЛОВ СТОИЛОВ
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ЯНКОВА
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТЕЛКИЙСКА
ДЕЛА АТАНАСОВА ЙОНОВА
ДЕЛА РАНГЕЛОВА КОТЕВА
ДЕЛА РАНГЕЛОВА ПЕТРОВА
ДЕЛА СТОИЛОВА КАРАИВАНОВА
ДЕЛКА ИВАНОВА САВКОВА
ДЕНА ХРИСТОСОВА СПАСОВА
ДЕСИСЛАВА НАНКОВА ПЕНЕВА
ДЕСИСЛАВА СТОЙЧЕВА БАКАЛСКА
ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА РАНГЕЛОВА
ДЕЯНА АЛЕКСИЕВА ПАШОВА
ДЕЯНА ИВАЙЛОВА ДЖАМБАЗОВА
ДЖЕНГИС ТАНЕВ ИЛИЕВ
ДИАН ДИМИТРОВ ДЕЛЕНСКИ
ДИАНА БОРИСОВА РАНГЕЛОВА
ДИАНА ИВАНОВА ВЪЛЕВА
ДИАНА ИВАНОВА КОТЕВА
ДИДА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ДИМИТРИНА АТАНАСОВА ПАНИЧЕРСКА
ДИМИТРИНА ЯНКОВА ЯНКОВА
ДИМИТРИНКА МИХАЛОВА ЯНКОВА
ДИМИТЪР АТАНАСОВ НЕНОВ
ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЧАКАНДРАКОВ
ДИМИТЪР БЛАГОВ ПАЙТАШКИ
ДИМИТЪР БОГОЕВ ПЕНЕВ
ДИМИТЪР БОГОЕВ ПЕНЕВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КУЗОВ
ДИМИТЪР ВИДОЛОВ БАЛДЖИЙСКИ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БАЛДЖИЙСКИ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПАЙТАШКИ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ БОРУКОВ
ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЧАЛЪМОВ
ДИМИТЪР КЛАУС РИНГХАНД
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КОТЕВ
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ПЕНЕВ
ДИМИТЪР КРЪСТЕВ ГАНАШЕВ
ДИМИТЪР МИНЧЕВ БАЛДЖИЙСКИ
ДИМИТЪР НЕДЕЛЕВ КОНЕВ
ДИМИТЪР НОНЧЕВ АНГЕЛОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ СТАВРЕВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ШАНДАНСКИ
ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ЙОНОВ
ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ НЕНОВ
ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ПЕТКОВ
ДИМИТЪР СЛАВОВ ЯНКОВ
ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ БАКАЛСКИ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ БАЛДЖИЙСКИ
ДИМО ЛЮБОМИРОВ ЙОНОВ
ДИМО ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ДОБРИНА МАРИНОВА РИСТЯМОВА
ДОБРИНКА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
ДОБРИНКА ЯНКОВА РАНГЕЛОВА
ДОНА ВИДОЛОВА КЕРЕМЕДЧИЙСКА
ДОНА ДЕЛЧЕВА ГАРЪБСКА
ДОНА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА
ДОНКА ДИМИТРОВА КЪНЕВА
ДОНКА ИВАНОВА ЧЕЛЕКОВА
ДОНКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА
ДОНКА РАНГЕЛОВА БАЛДЖИЙСКА
ЕДАА НАСКОВА ДЖАМБАЗОВА
ЕКАТЕРИНА ТРЕНДАФИЛОВА АНГЕЛОВА
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА НЕНОВА
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА САВОВА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА
ЕЛЕНА ДИМОВА ХРИСТОВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА КАРАМАНСКА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ЕЛЕНА КРЪСТЕВА ЯНКОВА
ЕЛЕНА КЪНЕВА БОРУКОВА
ЕЛЕНА МИНЧЕВА ТАНАНСКА
ЕЛЕНА ПЕТКОВА КОВАЧЕВА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ЧАКАНДРАКОВА
ЕЛЕНА РАНГЕЛОВА ТАНАНСКА
ЕЛЕНА СТОИЛОВА ПЕНЧЕВА
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ШАНДАНСКА
ЕЛЕНКА ПЕТРОВА МИНКОВА
ЕЛИСАВЕТА РАНГЕЛОВА ДЖАМБАЗОВА
ЕЛКА ТАШЕВА ДЖАМБАЗОВА
ЕМА КИРИЛОВА СТЕФАНОВА
ЕМИЛ ДИМИТРОВ БРУСОВ
ЕМИЛ ЕНЧЕВ ПОПОВ
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА БАЛДЖИЕВА
ЕНЧО МИТКОВ МИЛЕВ
ЕНЧО ПЕТРОВ ШАНДАНСКИ
ЕНЬО ВАСИЛЕВ МИНКОВ
ЕНЬО ИЛИЕВ МАТАНСКИ
ЕНЬО ТОДОРОВ БАНГЕЕВ
ЕНЮ АНГЕЛОВ ВЪЛЕВ
ЕНЮ ВИДОЛОВ ПАЙТАШКИ
ЕНЮ ГЕОРГИЕВ КУНОВ
ЖЕЛАНА ОГНЯНОВА ХРИСТЯМОВА
ЖИВКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ
ЖИВКО НИКОЛОВ ВЪЛЕВ
ЗАПРЯНА АРГИРОВА ТОНОВА
ЗАПРЯНА БЛАГОВА КОЛЕВА
ЗАПРЯНА РАНГЕЛОВА ТОНОВА
ЗАПРЯНКА БЛАГОЕВА АРГИРОВА
ЗАТИЕ САЛИ ЯШАР
ЗЕКЕРИЯ МАХМУД ХАЙРУЛА
ЗЕЛЯ АСАН БИЛЯЛ
ЗЕЛЯ АСАН БИЛЯЛ
ЗЛАТА АНГЕЛОВА РАНГЕЛОВА
ЗЛАТА АРГИРОВА ХРИСТЯМОВА
ЗЛАТА ЯНЕВА НЕНОВА
ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ГАЛАГАНОВА
ЗЛАТКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ЗЛАТКА ЙОСИФОВА АНГЕЛОВА
ЗЛАТКА КРАСИМИРОВА НЕНОВА
ЗЛАТКА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
ЗЛАТКА СИВКОВА БАНГЕЕВА
ЗЛАТКО ГЕОРГИЕВ ПЕНЧЕВ
ЗОЯ СТЕФАНОВА ХРИСТОВА
ЗЮМБЮЛ ДИМИТРОВА АСЕНОВА
ЗЮМБЮЛА ЯНКОВА МИТЕВА
ИБРЯМ АМЕДОВ ИБРЯМОВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ВЪЛЕВ
ИВАН АНГЕЛОВ САВОВ
ИВАН АСЕНОВ АСЕНОВ
ИВАН АТАНАСОВ ЗДРАВКОВ
ИВАН АТАНАСОВ ЧЕЛЕКОВ
ИВАН БОГДАНОВ АСЕНОВ
ИВАН ВАСИЛЕВ ЧАКАНДРАКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ИВАН ЕНЕВ АНГЕЛОВ
ИВАН ЕНЕВ ВЪЛЕВ
ИВАН ЗЛАТОМИРОВ КАРАМАНСКИ
ИВАН ИВАНОВ КАРАИВАНОВ
ИВАН ЙОЗОВ ДЖАМБАЗОВ
ИВАН КИРИЛОВ ХРИСТЯМОВ
ИВАН КОЛЕВ СТАВРЕВ
ИВАН КОЛЕВ ТОНОВ
ИВАН КОЛЕВ ШАНДАНСКИ
ИВАН МИНЧЕВ ДЖАМБАЗОВ
ИВАН МИТКОВ КОВАЧЕВ
ИВАН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
ИВАН НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ
ИВАН НИКОЛОВ ТОНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ШАНДАНСКИ
ИВАН РАНГЕЛОВ АРГИРОВ
ИВАН РАНГЕЛОВ АСЕНОВ
ИВАН РАНГЕЛОВ ВЪЛЕВ
ИВАН РАНГЕЛОВ КОТЕВ
ИВАН РАНГЕЛОВ ТОНОВ
ИВАН СЛАВОВ АРГИРОВ
ИВАН СТАНЕВ НЕНОВ
ИВАН СТЕФАНОВ САВОВ
ИВАН СТОЯНОВ СПАСОВ
ИВАН ТОДОРОВ ТАНАНСКИ
ИВАН ХРИСТЕВ ШАНДАНСКИ
ИВАНА БЛАГОВА БОРУКОВА
ИВАНА ДИМИТРОВА ГАФТАНСКА
ИВАНА КОЛЕВА ЗДРАВКОВА
ИВАНА КУЗМАНОВА БАЛДЖИЙСКА
ИВАНА ПЕТКОВА ПАЙТАШКА
ИВАНА РАНГЕЛОВА ЧАКАНДРАКОВА
ИВАНА ХРИСТЕВА ШАНДАНСКА
ИВАНКА ВЪЛКОВА КАРАДЖОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА БАЛДЖИЕВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ИВАНКА ИВАНОВА КАРАМАНСКА
ИВАНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ИВАНКА ПЕТРОВА БАЛДЖИЙСКА
ИВАНКА ТОДОРОВА БАХЧЕВАНСКА
ИВАНКА ТРИФОНОВА СПАСОВА
ИВАНКА ФИЛЧЕВА ШАНДАНСКА
ИВЕЛИНА ПЛАМЕНОВА РАНГЕЛОВА
ИЛИАНА РАНГЕЛОВА БОЗАДЖИЙСКА
ИЛИНА ПЕТРОВА ЧАКАНДРАКОВА
ИЛИЯ АТАНАСОВ ЯНКОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ САВКОВ
ИЛИЯ РАШКОВ АСЕНОВ
ИЛИЯ СТЕФАНОВ АСЕНОВ
ИРИНА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЙОАННА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ЙОЗО РАНГЕЛОВ ДЖАМБАЗОВ
ЙОНКО ГЕОРГИЕВ ДИНКОВСКИ
ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ СТОЙЧЕВ
ЙОРДАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ЙОРДАН МАРИНОВ ЗДРАВКОВ
ЙОРДАН МАРИНОВ ЗДРАВКОВ
ЙОРДАН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
ЙОРДАН ЩЕРЕВ ИЛИЕВ
ЙОРДАНКА ЗДРАВКОВА МИНКОВА
ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ДИШЛИЙСКА
ЙОСИФ МЕТОДИЕВ РАШКОВ
КАЛИНКА ПЕТРОВА АСЕНОВА
КАМЕЛИЯ ТАКОВА ДИМИТРОВА
КАТЯ АНГЕЛОВА САВОВА
КАТЯ АНТОАНЕТОВА РИСТЯМОВА
КАТЯ АРГИРОВА ДИМИТРОВА
КАТЯ АТАНАСОВА РАНГЕЛОВА
КАТЯ ЕНЕВА БАНГЕЕВА
КАТЯ РАНГЕЛОВА РАНГЕЛОВА
КАТЯ РУМЕНОВА КАМБЕРОВА
КАТЯ ЯНКОВА БАНГЕЕВА
КАТЯ ЯНКОВА РИСТЯМОВА
КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ ЛАЧКОВ
КИРИЛ ОРЛИНОВ ДИМИТРОВ
КОЛЬО ВАСИЛЕВ ДЖАМБАЗОВ
КОЛЬО ДИМИТРОВ ДЖАМБАЗОВ
КОЛЬО ИВАНОВ ТОДОРОВ
КОЛЮ ДИМИТРОВ АРГИРОВ
КОЛЮ СТОЯНОВ ШАНДАНСКИ
КОЛЮ ХРИСТЕВ ВЪЛЕВ
КОСТАДИН АТАНАСОВ ЗДРАВКОВ
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
КОСТАДИН МИНКОВ МИНКОВ
КОСТАДИН СПАСОВ ЗДРАВКОВ
КОСТАДИНКА ПЕТРОВА АРГИРОВА
КРАСИМИР ДИМИТРОВ НЕНОВ
КРАСИМИР НАСКОВ ГАЛАГАНОВ
КРАСИМИР СТОЙЧЕВ РАБАДЖИЙСКИ
КРАСИМИРА АТАНАСОВА БАЛДЖИЙСКА
КРУМ ИВАНОВ БАЛДЖИЙСКИ
КРЪСТИНА ГЕОРГИЕВА БОРУКОВА
КРЪСТИНА КОЛЕВА ТАСОВА
КУЗМАН ХРИСТОВ БАЛДЖИЙСКИ
КУНКА ПЕТРОВА БЕЛИШКА
КЪНЧО РАНГЕЛОВ БОРУКОВ
ЛАЗАР БОГДАНОВ КЪНЕВ
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
ЛАЗАР ЕНЕВ ПЕНКОВ
ЛАЛА РАНГЕЛОВА ТОНОВА
ЛАЛА СТОЯНОВА БАЛДЖИЙСКА
ЛАЛА ХРИСТОВА ПАЙТАШКА
ЛАЛКА АТАНАСОВА НЕНОВА
ЛАЛКА ИЛИЕВА КОТЕВА
ЛИДИЯ ЛАЗАРОВА ЛАЗАРОВА
ЛИЛИЯ СТОЯНОВА БАЛДЖИЙСКА
ЛИЛЯНА АТАНАСОВА ПЕТРОВА
ЛИЛЯНА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕТРОВА
ЛИЛЯНА ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА
ЛИНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ЛУЛЧО НИКОЛОВ ПРАСКОВ
ЛЪЧЕЗАР РАНГЕЛОВ ПЕТКОВ
ЛЮБОМИР ДИМОВ ЙОНОВ
ЛЮБОМИР ДИМОВ ЙОНОВ
ЛЮБОМИР САШЕВ ЙОРДАНОВ
МАГДА РАЙЧЕВА АСЕНОВА
МАГДАЛИНА ДИМИТРОВА ЧАПРЪЗОВА
МАЛИНКА АНГЕЛОВА ТОНОВА
МАЛТА ЗАПРЯНОВА ГАНАШЕВА
МАРГАРИТА НИКОЛОВА ЧАКАНДРАКОВА
МАРГАРИТА ПЕТРОВА РАБАДЖИЙСКА
МАРГАРИТА ПЕТРОВА САРАФСКА
МАРИАНА СТАНЕВА МИХАЙЛОВА
МАРИЙКА АРГИРОВА КОТЕВА
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЧАЛЪМОВА
МАРИЙКА МИХАЛЕВА ЧАЛЪМОВА
МАРИН АСЕНОВ АТАНАСОВ
МАРИН ЙОРДАНОВ ЗДРАВКОВ
МАРИН ЙОРДАНОВ ЗДРАВКОВ
МАРИН СТАНЕВ НЕНОВ
МАРИН ЮЛИАНОВ РАНГЕЛОВ
МАРИНА ГЕОРГИЕВА ШАНДАНСКА
МАРИНЕЛА ИВАНОВА ЗДРАВКОВА
МАРИО КЛАУС РИНГХАНД
МАРИЯ АНГЕЛОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ОГНЯНОВА
МАРИЯ АНДРЕЕВА ПАЙТАШКА
МАРИЯ БЛАГОВА БАЛДЖИЙСКА
МАРИЯ БОГОЕВА БАЛДЖИЙСКА
МАРИЯ БОГОЕВА ЖЕКОВА
МАРИЯ ГЕНОВА БАБОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БОЖКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЙСКА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШАНДАНСКА
МАРИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЗДРАВКОВА
МАРИЯ ИВАНОВА НЕНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЯНКОВА
МАРИЯ ЙОНЧЕВА АРГИРОВА
МАРИЯ КОЛЕВА ПАЙТАШКА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ПЕНЕВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ТАБАКОВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЧАЛЪМОВА
МАРИЯ ЛАЗАРОВА СТОИЛОВА
МАРИЯ МИЛКОВА АСЕНОВА
МАРИЯ НАЙДЕНОВА АРГИРОВА
МАРИЯ НЕДЕЛЕВА ВЪЛКОВА
МАРИЯ НЕДЕЛЕВА КОСТАДИНЧЕВА
МАРИЯ НЕДЕЛЕВА ТЕРЗИЙСКА
МАРИЯ НИКОЛОВА ХРИСТЕВА-ЦОНЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ЧАЛЪМОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА ЗВИСКОВА
МАРИЯ РАНГЕЛОВА ДЖАМБАЗОВА
МАРИЯ РАНГЕЛОВА МИНКОВА
МАРИЯ РАНГЕЛОВА САРАВСКА
МАРИЯ РАНГЕЛОВА ЧАЛЪМОВА
МАРИЯ СЛАВОВА ШАНДАНСКА
МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ТАСОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА АТАНАСОВА
МАРИЯ ТРИФОНОВА ВЪЛКОВА
МАРИЯ ЯНКОВА ЯНКОВА
МАРИЯНА ЙОСИФОВА КИСЬОВА
МАРИЯНА МЕТОДИЕВА РАШКОВА
МАРИЯНА ПЕТКОВА ЗДРАВКОВА
МАРИЯНА СТОЯНОВА КУНОВА
МАРИЯНКА ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА
МАРТИН АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ
МАЯ ПЕТРОВА МИНКОВА
МАЯ СЕРГЕЕВА САВОВА
МЕТОДИ ЙОСИФОВ РАШКОВ
МИГЛЕН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
МИГЛЕНА САШЕВА САВОВА
МИЛЕН РАНГЕЛОВ КОЛЕВ
МИЛЕНА РАНГЕЛОВА ТАНАНСКА
МИЛКА ГЕОРГИЕВА ХАЧОЯН
МИЛКА НИКОЛАЕВА МИХАЙЛОВА
МИЛКА ЯНКОВА КОСТАДИНЧЕВА
МИМА БЛАГОВА ПАЙТАШКА
МИНА АРГИРОВА ЧАЛЪМОВА
МИНА ИВАНОВА ЗДРАВКОВА
МИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
МИНКА АСЕНОВА ДЖАМБАЗОВА
МИНКА МИХАЙЛОВА РАШКОВА
МИНКА РАНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
МИНКО ХРИСТЕВ ТОТОВ
МИНЧО БЛАГОВ ПАРЛАШКИ
МИНЧО ГАНЧЕВ ГАНЧОЗОВ
МИНЧО ДИМИТРОВ БАЛДЖИЙСКИ
МИНЧО ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ
МИРЕМ АНГЕЛОВА БИЛЯЛОВА
МИРОСЛАВ СЛАВОВ САРАВСКИ
МИТКО АНГЕЛОВ РАНГЕЛОВ
МИТКО БАНЧОВ ЗВИСКОВ
МИТКО ЙОЗОВ ДЖАМБАЗОВ
МИТКО НАСКОВ ГАЛАГАНОВ
МИТКО РАНГЕЛОВ РИСТЯМОВ
МИТКО РАНГЕЛОВ ХРИСТЯМОВ
МИТРА ГЕОРГИЕВА БАЛДЖИЙСКА
МИТРА ГЕОРГИЕВА ТАНАНСКА
МИТРА ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА
МИТРА ИВАНОВА ШАНДАНСКА
МИТРА КОСТАДИНОВА КУНОВА
МИТРА НАЙДЕНОВА ПИТРОПСКА
МИТРА ХРИСТЕВА ПАЙТАШКА
МИХАИЛ АСЕНОВ АНГЕЛОВ
МИХАИЛ АТАНАСОВ МИНКОВ
МИХАИЛ ВИДОЛОВ ЧАЛЪМОВ
МИХАИЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ
МИХАИЛ МИТКОВ РИСТЯМОВ
МИХАИЛ ФИЛИПОВ САМУИЛОВ
МИХАЛ АТАНАСОВ ЯНКОВ
МИХАЛ БОГДАНОВ АСЕНОВ
МИХАЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
МИХАЛ РАНГЕЛОВ РИСТЯМОВ
МУСТАФА АНГЕЛОВ МИХАЙЛОВ
НААЗИК ИБРЯМ ЮМЕР
НАДЕЖДА РУСЛАНОВА КАМБОВА
НАДЕЖДА ХРИСТЕВА АНГЕЛОВА
НАДЕЖДА ЩЕРЕВА ДЖАМБАЗОВА
НАДКА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
НАДКА ВЕЛЕВА ПЕТРОВА
НАДКА ДАМЯНОВА ДИМОВА
НАЙДЕН БОГОЕВ ПИТРОПСКИ
НАЙДЕН КОЛЕВ ШАНДАНСКИ
НАЙДЕН ОБРЕШКОВ МИХАЙЛОВ
НАНКА ЙОТОВА АНГЕЛОВА
НАСКА АНГЕЛОВА КИСЬОВА
НАСКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
НАСКА МИХАЙЛОВА ИДРИЗ
НАСКА НИКОЛАЕВА ХРИСТЯМОВА
НАСКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
НАСКО МИТКОВ ГАЛАГАНОВ
НЕВЕНА БОГОЕВА ЯНКОВА
НЕВЕНА МИХАЛОВА ПЕНЕВА
НЕВЕНА РАНГЕЛОВА РАНГЕЛОВА
НЕВЕНКА ГРУЕВА КАРАМАНСКА
НЕДА ИЛИЕВА НЕНОВА
НЕДЕЛЧО ТОДОРОВ БАЛДЖИЕВ
НЕДЕЛЮ ФИЛИПОВ ЧАКАНДРАКОВ
НЕДКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
НЕДКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА
НЕДКА ЛАЗАРОВА БАНКОВА
НЕДКА РАНГЕЛОВА ВЪЛЕВА
НЕДКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
НЕДЯЛКА БОРИСОВА ХРИСТОЗОВА
НЕДЯЛКА ВИДОЛОВА ШАНДАНСКА
НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА КАРАМАНСКА
НЕНКА ИВАНОВА БАЛДЖИЕВА
НЕША ЯНКОВА ВЕЛЕВА
НЕШКО РУМЕНОВ РАНГЕЛОВ
НИКОЛА ВАСИЛЕВ БОЖКОВ
НИКОЛА ИВАНОВ ТОНОВ
НИКОЛА МАРИНОВ АТАНАСОВ
НИКОЛА ПАНЕВ КАРАМАНСКИ
НИКОЛА ПЕТКОВ АРГИРОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ СТОИЛОВ
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ШАНДАНСКИ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДЖАМБАЗОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЗДРАВКОВ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ХРИСТЯМОВ
НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ АСЕНОВ
НИКОЛАЙ РАНГЕЛОВ РАНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТЕВ ТОТОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
НИКОЛИНА МИЛЕВА КОЛЕВА
НИКОЛИНА НИКОЛОВА ВЪЛКОВА
НИКОЛИНА СТЕФАНОВА ЗДРАВКОВА
НИКОЛИНКА СТОИЛОВА ЧАЛЪМОВА
НИНА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
НИНА НАЙДЕНОВА ЧАКАНДРАКОВА
НОНА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
НОНЧО ПЕЕВ АНГЕЛОВ
НУРТЕН АХМЕД ХЮСЕИН
ОБРЕШКО АСЕНОВ МИХАЙЛОВ
ОГНЯН АНГЕЛОВ ХРИСТЯМОВ
ОГНЯН ВЛАДИМИРОВ БАЛДЖИЙСКИ
ОРЛИН САШЕВ ДИМИТРОВ
ПЕНА АЛЕКСАНДРОВА СТОИЛОВА
ПЕНА АТАНАСОВА РАБАДЖИЙСКА
ПЕНА БОГОЕВА БАХЧЕВАНСКА
ПЕНА ЕНЕВА НЕНОВА
ПЕНА ИВАНОВА ВЪЛЕВА
ПЕНА МАРИНОВА ДЖАМБАЗОВА
ПЕНА НИКОЛОВА ПАЙТАШКА
ПЕНА НИКОЛОВА ТОТОВА
ПЕНА РАНГЕЛОВА БАЛДЖИЙСКА
ПЕНА СТОЯНОВА КУНОВА
ПЕНА ТОДОРОВА ЗДРАВКОВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ПАЙТАШКА
ПЕНКА ИВАНОВА АСЕНОВА
ПЕНКА КЪНЧЕВА КУЗОВА
ПЕНКА НИКОЛОВА БОРУКОВА
ПЕНКА ПАНЕВА КАРАИВАНОВА
ПЕНКА СПАСОВА АВДЖИЙСКА
ПЕНЧО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
ПЕПА СЛАВЧЕВА ПИСАРОВА
ПЕТКАНА ЖИВКОВА ЗДРАВКОВА
ПЕТКАНА ПЕТКОВА БАЛДЖИЙСКА
ПЕТКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
ПЕТКО ИВАНОВ АРГИРОВ
ПЕТКО РАНГЕЛОВ БОРУКОВ
ПЕТКО СТАМЕНОВ ДУРАЛИЙСКИ
ПЕТКО ТОДОРОВ ВЪЛЕВ
ПЕТКО ТОДОРОВ ВЪЛКОВ
ПЕТРА ВАСИЛЕВА СКОКЛЕВА
ПЕТРА ГЕОРГИЕВА КОТЕВА
ПЕТРА ЛЯСКОВА ГАФТАНСКА
ПЕТРА НИКОЛОВА ПЕНЕВА
ПЕТРАНА АНГЕЛОВА СТОЙЧЕВА
ПЕТРАНА НИКОЛОВА БАЛДЖИЙСКА
ПЕТРАНКА СТОЯНОВА БАЛДЖИЙСКА
ПЕТЪР АНГЕЛОВ НЕНОВ
ПЕТЪР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ СТОИЛОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ АРГИРОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ БАЛДЖИЕВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ СТАВРЕВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ШАНДАНСКИ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ШАНДАНСКИ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ШАНДАНСКИ
ПЕТЪР ЕНЕВ МИЛЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ШАНДАНСКИ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ САРАФСКИ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ СКОКЛЕВ
ПЕТЪР МИЛКОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ АРГИРОВ
ПЕТЪР РАНГЕЛОВ ДЕЛЧЕВ
ПЕТЪР СТОЯНОВ СПАСОВ
ПЕТЪР ХРИСТЕВ БАЛДЖИЙСКИ
ПЕТЯ АНГЕЛОВА СТОИЛОВА
ПЕТЯ ИВАНОВА АРГИРОВА
ПЕТЯ ЙОРДАНОВА БАБОВА
ПЕТЯ ЛЮБОМИРОВА МИХАЙЛОВА
ПЕТЯ МИТКОВА ЗВИСКОВА
ПЕТЯ ПЕТРОВА АНДРЕЕВА
ПЕТЯ СТОЯНОВА СПАСОВА
ПЕЮ НОНЧЕВ АНГЕЛОВ
ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ СТОИЛОВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ ЗДРАВКОВ
ПЛАМЕН РАНГЕЛОВ ПЕТКОВ
ПЛАМЕНА КРАСИМИРОВА РАБАДЖИЙСКА
РАДКА ГРУЕВА ЗДРАВКОВА
РАДКА ЕНЕВА ШАНДАНСКА
РАДКО РАНГЕЛОВ АСЕНОВ
РАДОСЛАВ БОГОЕВ ПИТРОПСКИ
РАДОСЛАВ МИТКОВ ХРИСТЯМОВ
РАДОСЛАВ НАСКОВ ГАЛАГАНОВ
РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ МАНОЛОВ
РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ ТЕЛКИЙСКИ
РАЙНА АНТОНОВА ЛАЗАРОВА
РАЙНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
РАЙНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА
РАНГЕЛ АНГЕЛОВ ХРИСТЯМОВ
РАНГЕЛ АТАНАСОВ ЧАКАНДРАКОВ
РАНГЕЛ БОРИСОВ РАНГЕЛОВ
РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧЕВ
РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЗДРАВКОВ
РАНГЕЛ ДАМЯНОВ ТОНОВ
РАНГЕЛ ДИМИТРОВ ЙОНОВ
РАНГЕЛ ДИМИТРОВ НЕНОВ
РАНГЕЛ ИВАНОВ АРГИРОВ
РАНГЕЛ ИВАНОВ АСЕНОВ
РАНГЕЛ ИВАНОВ ВЪЛЕВ
РАНГЕЛ ЙОЗОВ ДЖАМБАЗОВ
РАНГЕЛ ЛАЗАРОВ ПЕНКОВ
РАНГЕЛ МАКСИМОВ ТЕЛКИЙСКИ
РАНГЕЛ МИХАЛЕВ РИСТЯМОВ
РАНГЕЛ ПЕТРОВ СПАСОВ
РАНГЕЛ СТОЯНОВ ГАФТАНСКИ
РАНГЕЛ ТОДОРОВ ЗДРАВКОВ
РАНГЕЛ ТОДОРОВ КУНОВ
РАНГЕЛ ХРИСТЕВ ЗДРАВКОВ
РАНГЕЛ ХРИСТЕВ ТАСОВ
РАНГЕЛ ЮЛИАНОВ РАНГЕЛОВ
РАШКО ИЛИЕВ АСЕНОВ
РАШКО ОГНЯНОВ ХРИСТЯМОВ
РЕМЗИЕ АМЕД САЛИ
РИКИ ЙОЗОВ ДЖАМБАЗОВ
РОБЕРТ МИТКОВ РИСТЯМОВ
РОЗА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА
РОСИЦА АНГЕЛОВА ХРИСТЕВА
РУМЕН ИВАНОВ МИНКОВ
РУМЯНА АТАНАСОВА ЧАЛЪМОВА
РУМЯНА ЕНЕВА БРУСОВА
РУМЯНА СТОЯНОВА ПАРЛАШКА
САБИН АНГЕЛОВ РАНГЕЛОВ
САБИН СТОЯНОВ РАНГЕЛОВ
САЛИ ОСМАНОВ ОСМАНОВ
САЛИ ЯШАР ЯШАР
САМУИЛ АСЕНОВ АСЕНОВ
САМУИЛ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ
САШО АНГЕЛОВ БИЛЯЛОВ
САШО МИТКОВ КАМБОВ
САШО ЯНЕВ ДИМИТРОВ
СВЕТЛА ДИМИТРОВА КУЗОВА
СВЕТЛА МИРОСЛАВОВА САВОВА
СВЕТЛАНА АСАНОВА ШАБАНОВА
СВЕТЛАНА МЛАДЕНОВА ХАЛАЧЕВА
СВЕТЛОЗАР ХАЧО ХАЧОЯН
СВЕТОСЛАВ БОГОЕВ ПЕНЕВ
СВЕТОСЛАВ РАНГЕЛОВ СПАСОВ
СЕВДА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
СЕВДА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА
СЕВДА РАНГЕЛОВА ХРИСТЯМОВА
СЕВДА ЩЕРЕВА ДИМИТРОВА
СЕВДАЛИНА АСЕНОВА ХРИСТЯМОВА
СЕВДАЛИНА ДИМОВА РАНГЕЛОВА
СЕДРИЕ ОСМАН ЯШАР
СИБЕЛ НАСКОВА АНГЕЛОВА
СИЙКА КАМЕНОВА РАНГЕЛОВА
СИЙКА СТЕФАНОВА ЮРУКОВА
СЛАВИ АТАНАСОВ ЯНКОВ
СЛАВИ ДИМИТРОВ ЯНКОВ
СЛАВИ ПЕТКОВ САРАВСКИ
СЛАВИ СТЕФАНОВ ИВАНОВ
СЛАВЧО ЕНЕВ БАНГЕЕВ
СНЕЖАНА ИВАНОВА БОГДАНОВА
СНЕЖАНА ИВАНОВА КОТЕВА
СНЕЖАНА ЙОСИФОВА ДИМИТРОВА
СНЕЖАНА КИРИЛОВА ДЖАМБАЗОВА
СНЕЖАНА ПЕТРОВА ЙОНОВА
СНЕЖАНКА ПЕНКОВА АСЕНОВА
СОНЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА
СОНЯ МИХАЛЕВА РИСТЯМОВА
СОНЯ ПЕТРОВА БАЛДЖИЙСКА
СОНЯ СТОЯНОВА РИСТЯМОВА
СОФИЯ АНТОНОВА РИСТЯМОВА
СОФИЯ НИКОЛОВА ЯНКОВА
СОФКА КИРИЛОВА ДЖАМБАЗОВА
СОФКА ПЕНЧЕВА МИХАЙЛОВА
СОФКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА
СПАС ДАМЯНОВ БАХЧЕВАНСКИ
СПАС ДИМИТРОВ АВДЖИЙСКИ
СПАС ДИМИТРОВ ГАФТАНСКИ
СТАВРИ ИВАНОВ ТОДОРОВ
СТАВРИ МИХАЙЛОВ КАРАМАНСКИ
СТАВРИ РАНГЕЛОВ КОЛЕВ
СТАВРИ РАНГЕЛОВ МИНКОВ
СТАВРИ ТОДОРОВ БАЛДЖИЙСКИ
СТАМЕНА АТАНАСОВА НЕНОВА
СТАНИСЛАВА СТЕФАНОВА ТЕЛКИЙСКА
СТАНКА МИТКОВА ДИМИТРОВА
СТАНКА РАЙЧЕВА ДИМИТРОВА
СТЕФАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
СТЕФАН АНГЕЛОВ МАНОЛОВ
СТЕФАН ЕМИЛОВ АНГЕЛОВ
СТЕФАН НЕШКОВ РАНГЕЛОВ
СТЕФАН РАНГЕЛОВ ТЕЛКИЙСКИ
СТЕФАН ТОДОРОВ БАНГЕЕВ
СТЕФАНА ЗДРАВКОВА АНГЕЛОВА
СТЕФКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
СТЕФКА АСЕНОВА КОСТАДИНОВА
СТОЙКА НИКОЛОВА АРГИРОВА
СТОЙНА ИВАНОВА ТЕЛКИЙСКА
СТОЙЧО ДИМИТРОВ БАКАЛСКИ
СТОЯН АНГЕЛОВ РАНГЕЛОВ
СТОЯН АРГИРОВ АРГИРОВ
СТОЯН АСЕНОВ ДЖАМБАЗОВ
СТОЯН БОГОЕВ ПЕНЕВ
СТОЯН ВИДОЛОВ БАЛДЖИЙСКИ
СТОЯН ВИДОЛОВ ЧАКАНДРАКОВ
СТОЯН ВЪЛЕВ НИКОЛОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ГАФТАНСКИ
СТОЯН ИВАНОВ СПАСОВ
СТОЯН КОЛЕВ ШАНДАНСКИ
СТОЯН КОСТАДИНОВ ДИШЛИЙСКИ
СТОЯН НЕДЕЛЕВ ЧАКАНДРАКОВ
СТОЯН НИКОЛОВ БАБОВ
СТОЯН НИКОЛОВ ВЪЛЕВ
СТОЯН ПЕТРОВ СПАСОВ
СТОЯН СТАВРЕВ БОРУКОВ
СТОЯН СТОЯНОВ БОРУКОВ
СТОЯН ТОДОРОВ БАЛДЖИЙСКИ
СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ДЖАМБАЗОВА
СТОЯНА ИВАНОВА ПЕНЕВА
СТОЯНА РАНГЕЛОВА ПЕНКОВА
СТОЯНКА АНГЕЛОВА БИЛЯЛОВА
СТОЯНКА МИРОСЛАВОВА САВОВА
СТОЯНКА РАНГЕЛОВА ДЖАМБАЗОВА
СТОЯНКА СТОИЛОВА КОНЕВА
ТАНА АНГЕЛОВА БОРУКОВА
ТАНА АТАНАСОВА БАЛДЖИЙСКА
ТАНА КОЛЕВА БИЛЯЛОВА
ТАНА НЕДЕЛЕВА ПИТРОПСКА
ТАНА ПЕТРОВА ЧАКАНДРАКОВА
ТАНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЕВА
ТАНКА ДИМОВА ВЪЛЕВА
ТАНЬО ЩЕРЕВ ИЛИЕВ
ТАНЯ БОРИСОВА КАРАИВАНОВА
ТАНЯ КОЛЕВА ВЪЛЕВА
ТАНЯ МИНЧЕВА БАЛДЖИЙСКА
ТАНЯ НИКОЛОВА НЕНОВА
ТАТЯНА ЕНЕВА ШАНДАНСКА
ТЕМЕНУЖКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ТИНА ДИМИТРОВА СПАСОВА
ТИНКА ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА
ТОДОР АНГЕЛОВ ДУРЧЕВ
ТОДОР АНГЕЛОВ КАМБЕРОВ
ТОДОР АНДОНОВ МИТЕВ
ТОДОР АТАНАСОВ ЗДРАВКОВ
ТОДОР ВИДОЛОВ БАЛДЖИЙСКИ
ТОДОР ВИДОЛОВ ЧАЛЪМОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ БАЛДЖИЕВ
ТОДОР ДИМИТРОВ БАЛДЖИЙСКИ
ТОДОР ЕНЕВ БАНГЕЕВ
ТОДОР ИВАНОВ ТАНАНСКИ
ТОДОР ИВАНОВ ШАНДАНСКИ
ТОДОР РАНГЕЛОВ КУНОВ
ТОДОР РАНГЕЛОВ КУНОВ
ТОДОР СПАСОВ АВДЖИЙСКИ
ТОДОР СТАВРЕВ БАЛДЖИЙСКИ
ТОДОР СТОЯНОВ ВЪЛКОВ
ТОДОР ХРИСТЕВ МИНКОВ
ТОДОРА КИРОВА БОРУКОВА
ТОДОРА СТОЯНОВА АРГИРОВА
ТОДОРА СТОЯНОВА ВЪЛКОВА
ТОДОРКА ЛАЗАРОВА ПЕТКОВА
ТОНИЯ ИЛИЕВА КАРАДЖОВА
ТОНО ГЕОРГИЕВ ЗДРАВКОВ
ТОСЮ ГЕОРГИЕВ БОЗАДЖИЙСКИ
ТРИФОН НИКОЛОВ ВЪЛКОВ
ФАНА ДИМИТРОВА ШАНДАНСКА
ФАНА ХРИСТОЗОВА БОЖКОВА
ФАНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
ФАНКА АНГЕЛОВА АНДРЕЕВА
ФАНКА АНГЕЛОВА КАМБЕРОВА
ФАНКА АСЕНОВА ЯНКОВА
ФАНКА РАНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА
ФАНКА РАШКОВА ХРИСТЯМОВА
ФАНКА САБИНОВА АНГЕЛОВА
ФАНКА СТЕФАНОВА РАНГЕЛОВА
ФАНКА ТОНОВА ЗДРАВКОВА
ФАНКА ЮЛИАНОВА РАНГЕЛОВА
ФАНКА ЯНКОВА МИХАЙЛОВА
ФАТИХ НАСКОВ АНГЕЛОВ
ФИЛИП АСЕНОВ АСЕНОВ
ФИЛИП РАШКОВ АСЕНОВ
ФИЛИП САМУИЛОВ АСЕНОВ
ФИЛИП ЯРОСЛАВОВ БОГДАНОВ
ФИЛЧО КОЛЕВ ШАНДАНСКИ
ФИТЯНА ХРИСТЕВА ТОТОВА
ФЛОРА ДИМИТРОВА ЯНКОВА
ХРИЗАНТЕМА АНГЕЛОВА РАНГЕЛОВА
ХРИСТИНА КУЗМАНОВА КЪНЕВА
ХРИСТИНА СЛАВЧЕВА ТОНОВА
ХРИСТО БЛАГОВ ПАЙТАШКИ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ
ХРИСТО ИЛИЕВ БОСАКОВ
ХРИСТО КАМЕНОВ ИЛИЕВ
ХРИСТОС МИНКОВ ТОТОВ
ХРИСТОС НИКОЛАЕВ ТОТОВ
ХЮСЕИН АХМЕДОВ МУСТАФОВ
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА НЕНОВА
ЦВЕТАНА ИЛИЕВА ШАНДАНСКА
ЦВЕТАНА СПАСОВА ДЕЛЕНСКА
ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА САВОВА
ЦВЕТАНКА ПЕНЧЕВА МИХАЙЛОВА
ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА
ЧЕНКО КАМЕНОВ АНГЕЛОВ
ШЕНКО ИВАНОВ АСЕНОВ
ЩЕРЬО ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ
ЩЕРЬО ТАНЕВ ИЛИЕВ
ЩЕРЮ ТАНЕВ ДИМИТРОВ
ЮЛИЯ КОЛЕВА ДЖАМБАЗОВА
ЮЛИЯ НЕДКОВА ГАДЖЕВА
ЮЛИЯ ЦОНЕВА КУНОВА
ЮЛИЯ ЩЕРЕВА ПАЙТАШКА
ЮЛИЯН МИТКОВ РАНГЕЛОВ
ЮРДАН МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ
ЮРИ МАРТИНОВ МИХАЙЛОВ
ЯНКА ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА
ЯНКО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ
ЯНКО АНГЕЛОВ РАНГЕЛОВ
ЯРОСЛАВ ЗЛАТЕВ БОГДАНОВ
Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

 
Main page Contacts Search Contacts Search