Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
График на мобилен събирателен пункт за приемане на опасни битови отпадъци. 20 Май 2021 297
Съвети и правила по време на пожароопасния сезон от 12.04.2021 до 30.11.2021 29 Април 2021 322
Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2021 - 2022 год. 26 Април 2021 358
Покана за 20-то заседание на ОбС - 29.04.2021г. 23 Април 2021 283
Покана за 19-то извънредно заседание на ОбС на 30.03.2021 г. /вторник/ от 14:00 ч. 26 Март 2021 428
Заповед № 84 от 16.03.2021 на Кмета на Община Калояново 16 Март 2021 414
Покана за 18-то заседание на ОбС на 25.02.2021 г. 19 Февруари 2021 507
Съобщение за промяна на графика за събиране на опасни отпадъци за м. Февруари 2021 г. 18 Февруари 2021 445
Съобщение 12 Февруари 2021 489
Програма за енергийна ефективност и Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива община Калояново по чл. 10 от ЗЕВИ 2021-2031 г. 10 Февруари 2021 455