Общинска Служба Земеделие

Изготвени окончателни регистри по чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ.

Категория: Общинска Служба Земеделие Създадена на Вторник, 24 Август 2021 20:32 Последно обновена на Вторник, 24 Август 2021 20:33 Публикувана на Вторник, 24 Август 2021 20:32 Посещения: 615

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КАЛОЯНОВО, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.74, АЛ.3  И ЧЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ КАРТИТЕ НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА с.Главатар, с.Горна Махала, с.Дълго поле, с.Житница, с.Иван Вазово, с. Калояново, с.Отец Паисиево, с.Песнопой, с.Ръжево Конаре,  с.Черноземен, ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 ГОДИНА.

КАРТИТЕ НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ КАЛОЯНОВО.