Общинска Служба Земеделие

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Обява за заседание на комисията по чл.37в Написана от Admin 568
График за втори заседания на комисията по чл.37в Написана от Admin 669
Обява от ОСЗ - карти с масивите на землищата в села на Община Калояново Написана от admin 621
График за заседания на комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ. Написана от Admin 599
Покана за земеделските стопани Написана от Admin 896
Заповеди за Изменение на споразуменията за с. Калояново,НТП-ниви и НТП-ориз за стопанската 2019/2020 Написана от Admin 823
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Написана от Admin 883
Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 1034
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 925
График за заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 1058