Общинска Служба Земеделие

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
График за втори заседания на комисията по чл.37в Написана от Admin 489
Обява от ОСЗ - карти с масивите на землищата в села на Община Калояново Написана от admin 458
График за заседания на комисията по чл.37в от ЗСПЗЗ. Написана от Admin 456
Покана за земеделските стопани Написана от Admin 755
Заповеди за Изменение на споразуменията за с. Калояново,НТП-ниви и НТП-ориз за стопанската 2019/2020 Написана от Admin 699
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" Написана от Admin 766
Заповеди на Директора на ОДЗ Пловдив по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 913
Обява относно изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея Написана от Admin 828
График за заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 г. Написана от Admin 939
Обява относно изготвени предварителни регистри на землища на територията на Община Калояново Написана от Admin 971