Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество собственост на Община Калояново Написана от Admin 2047
Изменение на Наредба за рекламна дейност Написана от Admin 2207
Докладни записки за промяна на наредби на Общински съвет Калояново Написана от admin 2362
Ново проекторешение за бюджет 2017 Написана от admin 2198
Публично обсъждане на проекта по бюджета на община Калояново за 2017 г.- ОС Написана от admin 2338
Докладна записка за изменение и допълнение на наредба Написана от admin 2354
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Калояново Написана от admin 2457
Докладна записка и проекто наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение Написана от admin 15972
Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Калояново Написана от admin 2335