Банкови сметки

Банкови сметки

Категория: Общинска администрация Създадена на Вторник, 11 Октомври 2016 06:39 Последно обновена на Вторник, 11 Октомври 2016 06:47 Публикувана на Вторник, 11 Октомври 2016 06:39 Посещения: 44628

Във връзка с преминаването на Община Калояново на пълно банково обслужване от ЦКБ АД клон Пловдив - България, считано от 01.04.2010 година банковите сметки са:

1. Сметка 7304 - Бюджетна сметка в лева на местните бюджети 
IBAN BG44 CECB 9790 31B5 5615 00
BIC 
код на ЦКБ АД клон Пловдив - България CECBBGSF

2
. Сметка 7311 - Бюджетна сметка за приходи на общината - плащане на местни данъци и такси
IBAN BG
84 CECB 9790 84B5 5615 00
BIC 
код на ЦКБ АД клон Пловдив - България CECBBGSF

3
. Сметка 7311 - Дебитно контролираща сметка 
IBAN BG
57 CECB 9790 84B5 5615 01
BIC 
код на ЦКБ АД клон Пловдив - България CECBBGSF

4. Сметка 7443 - Извън бюджетна сметка в лева за средства от НФ и КФ 
IBAN BG
96 CECB 9790 32B5 5615 00
BIC 
код на ЦКБ АД клон Пловдив - България CECBBGSF

5
. Сметка 1724 - Набирателна сметка в лева на местните бюджети 
IBAN BG
51 CECB 9790 33B5 5615 00
BIC 
код на ЦКБ АД клон Пловдив - България CECBBGSF

6. Сметка 7304 - Бюджетна сметка в лева - Програма САПАРД 
IBAN BG
17 CECB 9790 31B5 5615 01
BIC 
код на ЦКБ АД клон Пловдив - България CECBBGSF

7. Сметка 1816 - Разплащателна сметка в евро на местните бюджети 
IBAN BG
06 CECB 9790 34B5 5615 00
BIC 
код на ЦКБ АД клон Пловдив - България CECBBGSF