Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Относно ИП "Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци" Написана от Admin 77
Изграждане на обект: „Ферма за туризъм и магазин за търговска дейност на продукти добити от лавандуловото поле и ФЕЦ върху покрива на сградата. Написана от Admin 332
Закупуване и инсталиране на технологично оборудване в УПИ 000816( ПИ с идентификатор 63567.88.816) масив 000 по КВС на с. Ръжево конаре в м. "Ванови могили" Написана от Admin 255
Обществен достъп "Ферма за угояване на 50 броя телета и хале за селскостопанска техника и инвентар” в ПИ с идентификатор "81133.91.295, по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Черноземен Написана от Admin 268
Ферма за угояване на 50 броя телета и хале за селскостопанска техника и инвентар Написана от Admin 301
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД Изпратихте Написана от Admin 422
Присъединяване на обект на производител на електроенергия към електроенергийната система (ЕСС) на страната Написана от Admin 470
Инвестиционно намерение за “Модернизация на земеделското стопанство“ с. Ръжево Конаре , община Калояново Написана от Admin 385
Разрешение за проучване на строителни материали Написана от Admin 468
Уведомление за инвестиционно предложение Написана от Admin 513