Инвестиционни намерения

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС Написана от Admin 557
Относно: Инвестиционно предложение „ Жилищно застрояване“ в ПИ 24000.16.16, с. Дуванлий. Община Калояново, област Пловдив“ Написана от Admin 620
Инвестиционно предложение: "Ферма за туризъм и магазин за търговска дейност на продукти добити от лавандуловото поле и ФЕЦ върху покрива на сградата" в ПИ N: 2400,10,4., с. Дуванлий, община Калояново Написана от Admin 658
Инвестиционно предложение на Холсим Кариерни материали Пловдив АД: Добив и преработка на подземни богатства - строителни материали от находище "Инджова върба- 3" Написана от Admin 694
Инвестиционно предложение : "Изграждане на животновъдна ферма-кравеферма" в поземлен имот 24582.33.169, с. Дълго поле, м. Пърлежа, община Калояново, област Пловдив Написана от Admin 600
Инвестиционно намерение : „Свинеферма за до 800 броя свине за угояване в ПИ 81133.91.537, местност Черноземен, с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив. Написана от Admin 640
Относно ИП "Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци" Написана от Admin 693
Изграждане на обект: „Ферма за туризъм и магазин за търговска дейност на продукти добити от лавандуловото поле и ФЕЦ върху покрива на сградата. Написана от Admin 953
Закупуване и инсталиране на технологично оборудване в УПИ 000816( ПИ с идентификатор 63567.88.816) масив 000 по КВС на с. Ръжево конаре в м. "Ванови могили" Написана от Admin 810
Обществен достъп "Ферма за угояване на 50 броя телета и хале за селскостопанска техника и инвентар” в ПИ с идентификатор "81133.91.295, по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Черноземен Написана от Admin 799