Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Отчет Общинска собственост 2022 год. Написана от Admin 63
Годишен отчет 2022г. Мандатна програма-Кмет Написана от Admin 40
Годишна програма Общ.собственост -2023 г. Написана от Admin 40
План за интегрирано развитие на Община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 552
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 553
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 616
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 573
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 645
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 663
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 969
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1183
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 1243
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1136
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 1131
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 2010
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 2017
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1936
Архив Написана от Admin 2003
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2872
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2615
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 3195
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 777
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 3242
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4739
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3830