Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
План за интегрирано развитие на Община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 79
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 157
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 212
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 176
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 217
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 199
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 578
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 794
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 808
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 765
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 763
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 1581
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1652
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1505
Архив Написана от Admin 1590
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2483
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2278
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2783
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 394
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2846
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4369
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3420