Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
План за интегрирано развитие на Община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 256
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 306
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 377
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 315
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 378
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 336
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 703
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 916
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 969
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 891
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 882
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 1728
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1785
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1696
Архив Написана от Admin 1710
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2638
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2400
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2946
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 523
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2979
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4491
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3580