Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 346
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 576
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 582
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 555
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 540
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 1271
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1434
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1287
Архив Написана от Admin 1330
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2234
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2023
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2537
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 189
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2644
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4155
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3214