Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 70
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 50
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 445
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 668
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 676
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 640
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 642
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 1416
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 1532
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 1391
Архив Написана от Admin 1449
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 2345
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2142
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 2652
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 277
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 2738
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 4259
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 3304