Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Отчет Общинска собственост 2022 год. Написана от Admin 516
Годишен отчет 2022г. Мандатна програма-Кмет Написана от Admin 498
Годишна програма Общ.собственост -2023 г. Написана от Admin 547
План за интегрирано развитие на Община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 1041
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 1010
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 1069
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 1051
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 1099
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 1133
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 1412
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1654
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 1702
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1586
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 1554
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 2518
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 2425
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 2386
Архив Написана от Admin 2449
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 3325
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 3034
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 3617
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 1218
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 3682
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 5294
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 4279