Документи и програми на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Отчет Общинска собственост 2022 год. Написана от Admin 433
Годишен отчет 2022г. Мандатна програма-Кмет Написана от Admin 395
Годишна програма Общ.собственост -2023 г. Написана от Admin 448
План за интегрирано развитие на Община Калояново 2021-2027 г. Написана от Admin 939
ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2021-2027 г. Написана от Admin 913
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2027г. Написана от Admin 979
План за действие на община Калояново за интегриране на българските граждани от ромски произход 2021-2023 Написана от Admin 964
Програма по ЗЕВИ на Община Калояново за 2021-2031 г. Написана от Admin 1019
Програма по ЗЕЕ на Община Калояново за 2021-2031 г. и годишни отчети Написана от Admin 1050
ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НЕЯ Написана от Admin 1311
Програма за управление на Община Калояново мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1565
Годишна програма - общинска собственост 2020 г. Написана от Admin 1603
Стратегия за управление на общинската собственост, мандат 2019 - 2023 Написана от Admin 1500
Краткосрочна програма ЗЕВИ Написана от Admin 1482
Програма за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми и биогорива в Община Калояново 2013-2020 Написана от admin 2413
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. Написана от Admin 2349
План за действие в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход Написана от Admin 2307
Архив Написана от Admin 2358
Общински план за младежта 2019 г. Написана от Admin 3214
Годишен отчет за 2018 г. по Програма за управление на Общината 2015 г. - 2019 г. Написана от Admin 2950
Общински план за развитие 2014 г. - 2020 г. Написана от Admin 3530
ПРОГРАМА за управление на отпадъците на територията на община Калояново 2016-2020 г. Написана от admin 1129
Програма за опазване на околната среда – Община Калояново 2015-2020 г. Написана от admin 3594
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Написана от admin 5213
Програма за управление на Община Калояново за мандат 2015-2019 г. Написана от admin 4192