Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 244
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 261
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г. Написана от Admin 337
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г Написана от Admin 266
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 460
Докладна записка,относно Касовото изпълнение на бюджета,сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на Община Калояново към 31.12.2019 г. Написана от Admin 417
Проект на Наредба за изменение на Наредба за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на чистота Написана от Admin 401
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Написана от Admin 411
Покана за публично обсъждане на отчета по Бюджет 2019 г. Написана от Admin 354
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Калояново Написана от Admin 613