Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект на Наредба за гробищните паркове, уведомление и мотиви Написана от Admin 144
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 328
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 341
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г. Написана от Admin 431
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г Написана от Admin 346
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 557
Докладна записка,относно Касовото изпълнение на бюджета,сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на Община Калояново към 31.12.2019 г. Написана от Admin 492
Проект на Наредба за изменение на Наредба за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на чистота Написана от Admin 492
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Написана от Admin 507
Покана за публично обсъждане на отчета по Бюджет 2019 г. Написана от Admin 443