Проекторешения и докладни записки на Общински съвет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Проект на Бюджет 2022 г. Община Калояново Написана от Admin 315
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 384
Проект на Наредба за гробищните паркове, уведомление и мотиви Написана от Admin 561
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 763
Проект за изменение на Правилника за работа на ОбС Калояново Написана от Admin 748
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г. Написана от Admin 848
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г Написана от Admin 836
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 1011
Докладна записка,относно Касовото изпълнение на бюджета,сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на Община Калояново към 31.12.2019 г. Написана от Admin 952
Проект на Наредба за изменение на Наредба за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на чистота Написана от Admin 883