Бюджет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Целеви разходи Бюджет 2023 г. Написана от Admin 458
План сметка и ТБО за 2023 г. Написана от Admin 596
Актуализация бюджет 2022 г Написана от Admin 651
Отчет по бюджета към 30.06.2022г. Написана от Admin 595
Касово изпълнение на бюджета,сметките за с-ва от ЕС и отчет дълг 2021 г. Написана от Admin 598
Покана за населението - обсъждане на Отчет бюджет 2021г. Написана от Admin 629
Бюджет на Община Калояново за 2022 г. Написана от Admin 788
Проект на Бюджет 2022 и тригодишна бюджетна прогноза Написана от Admin 780
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Калояново за 2022 г. Написана от Admin 780
План-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на община Калояново през 2022 година Написана от Admin 795