Бюджет

Покажи брой 
Заглавие Автор Посещения
Докладна записка относно касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Калояново към 30.06.2021 г. Написана от Admin 81
Акуализация по бюджета за 2021 г. Написана от Admin 108
Касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства и отчет за състоянието на дълга на община Калояново към 31.12.2020 г. Написана от Admin 163
Бюджет 2021 г. на Община Калояново Написана от Admin 301
Покана за публично обсъждане на Бюджет 2021г. Написана от Admin 302
Актуализация на Бюджет 2020 г. Написана от Admin 402
Проектобюджет - 2021 г. и актуализирана прогноза по бюджета 2022 г./2023 г Написана от Admin 467
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. Написана от Admin 412
Актуализация на Бюджет 2020 Написана от Admin 573
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета за 2019г. Написана от Admin 576