Новини и обявления

Покажи брой 
Заглавие Дата на промяна Посещения
Покана за 11-то заседание на ОбС на 15.07.2020 14 Юли 2020 688
Обявление относно изработване на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за поземлен имот в село Иван Вазово 07 Юли 2020 647
Покана за 10-то редовно заседание на ОбС на 25.06.2020 г. 19 Юни 2020 692
ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ – КАЛОЯНОВО ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ 16 Юни 2020 641
Покана за публично обсъждане на отчета по бюджета за 2019 г. 10 Юни 2020 691
Публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Стряма, с цел – „промишлено водоснабдяване“ 04 Юни 2020 692
Съобщение 28 Май 2020 690
Заповед № РД-01-277/26.05.2020 на Министъра на здравеопазването 27 Май 2020 755
Покана за 9-то ОбС на 28.05.2020 г. /четвъртък/ 22 Май 2020 670
Заповеди № РД-01-262, РД-01-263, РД-01-264, РД-01-265 на Министъра на здравеопазването относно обявената извънредна епидемична обстановка до 14 юни 2020 г. 14 Май 2020 731